Zima na Kysuciach nie je chladná na emócie ani pasívna na aktivity. Napriek tomu, že február má najmenej dní v roku, návštevníci regiónu sa v ňom počas svojej dovolenky určite nudiť nebudú. Okrem skvelej lyžovačky si môžete vychutnať aj účasť na rôznych tradičných či športových podujatiach.

F. PalkoV rámci získavania informácií o činnosti oblastných organizácií cestovného ruchu na Slovensku, navštívil štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko aj Kysuce.

Stretnutie štátneho tajomníka F. Palka, generálnej riaditeľky sekcie cestovného ruchu I. Magátovej, štátnej radkyne L. Šprochovej a riaditeľa kancelárie št. tajomníka Ľ. Nebeského s predstaviteľmi Organizácie cestovného ruchu Kysuce sa uskutočnilo v piatok 24.10.2014.

 

výzvaVyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-31DM-1401

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 12. septembra 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31DM-1401 v rámci Prioritnej osi 3 – Cestovný ruch, Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

KH14 vrcholov "Kysuckých Himaláji" opäť zdolaných trinástimi zdatnými turistami! V dňoch 7.-8. júna 2014 sa konal už XII. ročník diaľkového prechodu s názvom "Kysucké Himaláje". 

V tomto roku boli odštartované znova dve kategórie tohto náročného prechodu.

I. kategória-variant A-klasický: 83km/prevýšenie 3900m-odpovedá asi 122 km.

cyklo - SKOrganizácia cestovného ruchu Kysuce v spolupráci s dotknutými obcami, cez ktoré cyklochodník bude prechádzať, nechala v roku 2013 spracovať projektovú dokumentáciu "Cyklochodník Strieborná Kysuca". Dokumentácia bola v týchto dňoch spoločnosťou Archekta s.r.o. odovzdaná v troch vyhotoveniach investorovi - Organizácii cestovného ruchu Kysuce.

zima vyhodnotenieZimné obdobie je už nenávratne za nami a s ním aj zimná súťaž, ktorú si pre tých najmenších výletníkov pripravila Organizácia cestovného ruchu Kysuce. 

Kalendarium podujatiV priebehu roka jednotlivé kysucké obce a mestá pripravujú podujatia, ktoré sú tradičné pre náš región. Sú však aj také, ktoré sú výnimočnejšieho rázu, pripravované pre zábavu a oddych, športové a spoločenské vyžitie.

logo visegradOrganizácia cestovného ruchu Kysuce spolu so svojimi partnermi pripravila projekt na podporu a propagácie lyžiarskeho bežeckého športu na slovensko - poľsko - českom pohraničí. V rámci neho vytvoríme mapu lyžiarskych bežeckých trás, lyžiarskych stredísk a servisov na pohraničí.

vyhodnotenie sutazeLeto je už za nami a s ním aj letný projekt, ktorý pripravila pre najmenších výletníkov Organizácia cestovného ruchu Kysuce. Prostredníctvom Môjho kysuckého cestopisníka sme predstavili tie najkrajšie miesta a atrakcie na Kysuciach, ktoré stoja za návštevu či vyskúšanie.