Organizácia cestovného ruchu Kysuce vznikla v roku 2012 ako združenie verejnej správy a privátneho sektora pre podporu cestovného ruchu v regióne Kysúc. Pôvodne mala organizácia 12 zakladajúcich členov, a to mesto Čadca, obce Makov, Oščadnica, Skalité a Vysoká nad Kysucou a 7 podnikateľských subjektov z týchto obcí: Športcentrum Oščadnica, s.r.o., Róbert Kopera RO-KO, SKI Makov, s.r.o, Rudolf Jarabica DOMES, Ján Neumann, JAMA-GASTRO, spol. s.r.o, Cechospol, s.r.o. Skalité. K nim pribúdajú ďalšie obce a podnikateľské subjekty z oblasti cestovného ruchu. Teraz sú členmi aj obce Raková, Klokočov. Hlavný a základný cieľ, ktorý chce OCR Kysuce realizovať od začiatku svojej činnosti je zviditeľnenie regiónu Kysuce, doplnenie infraštruktúry cestovného ruchu a zlepšenie služieb, ktoré prispejú k celkovému obrazu Kysúc ako regiónu, kde návštevníci nájdu miesta pre plnohodnotný, pokojný a aktívny oddych v krásnej prírode.

Od roku 2011 úspešne pôsobí na území Kysúc Organizácia cestovného ruchu Kysuce, ktorej hlavným cieľom je vytvorenie obrazu Kysúc ako atraktívneho cieľového miesta. Organizáciu založilo Mesto Čadca, obce Makov, Oščadnica, Skalité a Vysoká nad Kysucou a sedem podnikateľských subjektov z týchto obcí, a to Športcentrum Oščadnica, s.r.o., Róbert Kopera RO-KO, SKI Makov, s. r. o, Rudolf Jarabica DOMES, Ján Neumann, JAMA-GASTRO, spol. s. r. o. a Cechospol, s.r.o. Skalité. V súčasnosti sú členmi aj Mesto Turzovka, obce Klokočov, Raková, Čierne, Sudopark Klokočov, s.r.o, Adventure golf, s.r.o., BOHR, a.s. a Snowparadise, a.s.

Činnosť organizácie sa riadi Stanovami a je financovaná z členských príspevkov a zo štátnej dotácie. Finančné prostriedky sa používajú nielen na marketingové aktivity (propagačné materiály, účasť na všetkých veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, spoluorganizovanie tradičných podujatí, turistický informačný systém), ale aj na investičné akcie, ako napríklad informačné tabule, cyklochodníky a náučné chodníky v obciach, ktoré sú členmi.

Členom Organizácie cestovného ruchu sa môžu stať všetky podnikateľské subjekty, bez ohľadu na to, či podnikajú v cestovnom ruchu, za podmienky, že pracujú na území mesta alebo obce, ktorá je členom organizácie. Kysucké mestá a obce sa môžu k organizácii pripojiť, ak s tým bude súhlasiť ich obecné zastupiteľstvo.

Organizácia cestovného ruchu Kysuce propaguje región Kysuce pod spoločným logom a sloganom s úmyslom vytvoriť z tejto časti Slovenska atraktívne cieľové miesto pre všetkých návštevníkov. Svoju činnosť môže ešte zintenzívniť, ak sa k nej pripojí viac obcí, miest a podnikateľských subjektov. Členstvo v organizácii je určite tým správnym krokom nielen pre propagáciu konkrétnych zariadení cestovného ruchu, ale aj pre rozvoj cestovného ruchu v celom regióne.

Orgány združenia

Orgánmi Organizácie cestovného ruchu Kysuce sú:

a) Valné zhromaždenie

b) Predstavenstvo - predseda Ing. Milan Gura, podpredseda Ing. Stanislav Vlkovič, Ing. Marián Plevko, Róbert Kopera, Mgr. Anton Varecha, Jozef Cech

c) Dozorná rada - Július Gánoczy (predseda), Martin Pavlík, Rudolf Jarabica, PaedDr. Andrea Šimurdová, JUDr. Ľubomír Golis, Ing. Alfréd Schmiester

d) Výkonná riaditeľka - Ing. Emília Sloviaková


Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom OCR Kysuce a tvoria ho všetci členovia.

Členmi OCR Kysuce sú:

 • Mesto Čadca
 • Obec Makov
 • Obec Oščadnica
 • Obec Skalité
 • Obec Vysoká nad Kysucou
 • Obec Raková
 • Obec Klokočov
 • Mesto Turzovka
 • Obec Čierne
 • Cechospol,s.r.o., Skalité 
 • Športcentrum Oščadnica, s.r.o.
 • Rudolf Jarabica- DOMES, Čadca 
 • SKI Makov, s.r.o.
 • Róbert Kopera - ROKO, Oščadnica 
 • Sudopark Klokočov, s.r.o.
 • Snowparadise, a.s., Oščadnica 
 • Adventure golf, s.r.o., Oščadnica 
 • BOHR, a.s. - zariadenie SKI Apartmány Makov
 • Kysucká izba, Čadca

Partneri:

 • Regionálna rozvojová agentúra Kysuce
 • Klub turistov Kysúc
 • Mikroregión Horné Kysuce

Dokumenty

ikona-pdfTerminológia vybraných pojmov v cestovnom ruchu

ikona-wordZakladateľská zmluva

excel logo Prihláška_do_OCR_Kysuce.xls
ikona-pdf Stanovy_OCR_Kysuce.pdf

ikona-pdf Správa o činnosti OCR Kysuce 2016

ikona-pdf Správa_o_činnosti_OCR_Kysuce_2015.pdf

ikona-pdf Správa_o_činnosti_OCR_Kysuce_2014.pdf

ikona-pdf Správa_o_činnosti_OCR_Kysuce_2013.pdf