kalendarium2019V priebehu roka jednotlivé kysucké obce a mestá pripravujú podujatia, ktoré sú tradičné pre náš región. Sú však aj také, ktoré sú výnimočnejšieho rázu, pripravované pre zábavu a oddych, športové a spoločenské vyžitie.

Organizácia cestovného ruchu Kysuce už po piatykrát zostavila pre všetkých návštevníkov, turistov i miestnych obyvateľov kalendárium podujatí regiónu Kysuce. 

Kalendárium podujatí je možné si stiahnuť v PDF formáte na tomto odkaze, prípadne bezplatne získať jeho tlačenú podobu v informačných centrách v regióne, ubytovacích zariadeniach a u partnerov a členov organizácie.

Aktuálnosť podujatí si vždy odporúčame overiť na webovej stránke www.regionkysuce.sk, na webových stránkach organizátorov, obcí a miest, v ktorých sa podujatia konajú.

Všetkých Vás srdečne pozývame na podujatia regionálneho i nadregionálneho významu a tešíme sa na Vašu účasť. 

Kalendárium v PDF formáte si môžete stiahnuť tu.

Fotogaléria vybraných podujatí: