Logo - farbaZ iniciatívy mesta Čadca, obcí Makov, Oščadnica, Skalité, Vysoká nad Kysucou a siedmych podnikateľských subjektov pôsobiacich na ich území vznikla dňa 28. februára 2012 organizácia, ktorá si od prvého roku svojej činnosti dala za cieľ podporovať rozvoj cestovného ruchu na území Kysúc. Štatistiky cestovného ruchu nám potvrdzujú, že naše úsilie nevychádza nazmar. Počet návštevníkov v okrese Čadca sa v roku 2013 zvýšil oproti roku 2012 o takmer 12 %

(domáci o 12,5 % a zahraniční o 10,1 %). Až vyše 200 % zvýšenie sledujeme aj v počte unikátnych návštevníkov webovej stránky www.regionkysuce.sk. Členstvo v organizácii má vplyv aj na výber dane za ubytovanie, ktorý sa v minulom roku zvýšil v členských obciach a mestách o 19 %.

 

Všetky štatistické ukazovatele v porovnaní s predchádzajúcim rokom sú priaznivejšie. Tento stav sme docielili predovšetkým spoločnou prácou členov Organizácie cestovného ruchu Kysuce. V priebehu dvoch rokov činnosti sa nám podarilo vydať niekoľko druhov kvalitných a hodnotných propagačných materiálov, podporili sme výstavbu infraštruktúry cestovného ruchu (Turistický systém členských obcí, Náučný chodník a Zelená cesta v Oščadnici), zúčastnili sme sa najvýznamnejších veľtrhov a výstav na Slovensku aj v zahraničí, na ktorých sme prezentovali náš región a podporili sme množstvo regionálnych podujatí. Pred zimnou sezónou 2013/2014 sme spustili na Slovensku a v Českej republike zimnú billboardovú kampaň „Zažite Kysuce", ktorá mala napriek nepriaznivým snehovým podmienkam pozitívny ohlas verejnosti.

V tomto roku budeme pokračovať nielen v propagačnej, ale aj v investičnej činnosti. Plánujeme vytvoriť fotodatabázu regiónu Kysuce, reklamný spot o Kysuciach, preložiť našu webovú stránku www.regionkysuce.sk do anglického a poľského jazyka a vytvoriť komplexnú brožúru Kysuce, ktorá by reprezentovala všetky prírodné a kultúrno-historické zaujímavosti, možnosti aktívneho trávenia voľného času a infraštruktúru cestovného ruchu (ubytovacie, stravovacie, športové zariadenia a i.). Neodmysliteľnou súčasťou cestovného ruchu sú aj rôzne podujatia, o ktoré je z radov návštevníkov veľký záujem. Z toho dôvodu plánujeme zostaviť aj Kalendárium podujatí v regióne na rok 2015. Opäť nás čakajú veľtrhy, výstavy a prezentačné akcie na Slovensku, Česku a Poľsku. V spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Žilinský turistický kraj a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch aj v Moskve, Pekingu, v Srbsku a iných krajinách. Samozrejmosťou je aj podpora podujatí, ktoré sa konajú v členských obciach a mestách. V tomto roku oslavujú významné výročia prvej písomnej zmienky Obec Staškov - 400 výročie a Mesto Čadca – 480 výročie.
Veríme, že zimná sezóna 2014/2015 bude úspešnejšia ako minulá a spolu so Žilinským samosprávnym krajom spustíme bežkobus k Beskydsko- Javorníckej lyžiarskej bežeckej magistrále. V tomto roku nás čakajú aj administratívne náležitosti výstavby cyklochodníka Makov – Čadca (s napojením obcí Klokočov a Korňa) a výstavba II. etapy náučného chodníka v Oščadnici.
Všetky aktivity financujeme z členských príspevkov a z ministerskej dotácie. Svoju činnosť môžeme ešte zintenzívniť, ak sa k nám pripojí viac obcí, miest a podnikateľských subjektov. Členstvo v organizácii je určite tým správnym krokom nielen pre propagáciu konkrétnych zariadení cestovného ruchu, ale aj pre rozvoj cestovného ruchu v celom regióne.

Bližšie informácie o možnosti vstupu do Organizácie cestovného ruchu Vám radi poskytneme e-mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo telefonicky na čísle 0948 339 264.