F. PalkoV rámci získavania informácií o činnosti oblastných organizácií cestovného ruchu na Slovensku, navštívil štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko aj Kysuce.

Stretnutie štátneho tajomníka F. Palka, generálnej riaditeľky sekcie cestovného ruchu I. Magátovej, štátnej radkyne L. Šprochovej a riaditeľa kancelárie št. tajomníka Ľ. Nebeského s predstaviteľmi Organizácie cestovného ruchu Kysuce sa uskutočnilo v piatok 24.10.2014.

 

Celé rokovanie, ktorého sa za stranu Organizácie cestovného ruchu Kysuce zúčastnili starostovia a zástupcovia podnikateľského sektora v cestovnom ruchu, prebiehalo v príjemnej atmosfére Sudoparku v Klokočove.

Na stretnutí sa riešili mnohé otázky, ktoré trápia kysuckých starostov i podnikateľov. Jedným z nich bola i podpora štátu pri budovaní dopravnej infraštruktúry pre cestovný ruch – cyklochodníkov a prístupových komunikácií k atraktivitám cestovného ruchu. Problémom je predovšetkým veľká rozdrobenosť a nevysporiadanie pozemkov. Podnikateľov zaujímala aj výška dane za služby ubytovania a cestovného ruchu, ktorá patrí medzi najvyššie v Európe (pre zaujímavosť: Poľsko: 8 %, Francúzsko, Nemecko: 7 %, Rakúsko, Chorvátsko: 10 %, ČR: 15 %, Maďarsko: 18 %). Štátny tajomník sa vyjadril, že zníženie dane nie je v momentálnej situácii vzhľadom na výšku štátneho dlhu reálne, ale na druhej strane, nepovažuje túto aktivitu ani za takú účinnú. „Opakovala by sa tá istá situácia, ako keď sa znížila daň na knihy s cieľom, aby ľudia viac čítali. A výsledok? Ceny kníh neklesli, ľudia viac nečítajú a príjmy z daní v štátnom rozpočte sa znížili." Vyššiu efektivitu na podporu domáceho cestovného ruchu bude mať zavedenie dovolenkových poukazov, ktoré plánuje ministerstvo zaviezť po vzore Poľska a Maďarska.

Podnikatelia vyjadrili aj záujem o zavedenie povinných školských lyžiarskych, turistických a plaveckých výcvikov a o rozdelenie školských prázdnin podľa okresov a nie krajov ako je tomu v súčasnosti. Aj tieto nepatrné aktivity, ktoré si nevyžadujú veľa finančných prostriedkov, by pomohli zvýšiť návštevnosť zariadení nielen na Kysuciach, ale na celkom Slovensku. Rokovanie sa dotklo aj témy zjednodušeného prijímania pracovníkov na sezónne práce v cestovnom ruchu a spolupráce medzi jednotlivými regiónmi a organizáciami cestovného ruchu.

Na záver stretnutia si hostia pozreli priestory Sudoparku a navštívili rodný dom Jozefa Kronera v Staškove, kde ich okrem kvalitného sprievodcovského výkladu pohostili aj tradičnými polesnikmi a domácou štrúdľou.
Veríme, že naše postrehy a námety na zlepšenie a podporu cestovného ruchu v regióne sa pozitívne odzrkadlia aj v činnosti ministerstva a prinesú želané výsledky.

 

Fotogaléria: