Klokocov 1Posledné októbrové popoludnie patrilo všetkým turistom, návštevníkom a obyvateľom Klokočova, ktorí ho prišli stráviť do prírodnej rezervácie Klokočovské skálie. V tento deň tu pani starostka Veronika Haferová a riaditeľka Organizácie cestovného ruchu Kysuce Emília Sloviaková slávnostne otvorili Náučný chodník Klokočovské skálie.

 

Otvorenie, ktoré umocnilo krásne slnečné jesenné počasie, sa nieslo v príjemnej atmosfére v sprievode detských heligonkárov, dobrého gulášu a domácich koláčov. Malí aj veľkí návštevníci si so sebou domov odnášali nielen pohľadnicu s tematickou pečiatkou Klokočovské skálie a medovníček, ale predovšetkým dobrý pocit, že spoznali geologickú raritu, ktorá je predurčená na to, aby sa stalo pýchou celého regiónu.

Čím je vlastne Klokočovské skálie výnimočné?
Prírodná rezervácia Klokočovské skálie je charakteristická nielen výskytom chránených druhov rastlín a živočíchov, ale predovšetkým skalnou, pieskovcovou stenou, ktorá ukrýva zaujímavé kamenné gule. Stena je vysoká od dvoch do dvadsiatich metrov a dlhá približne 300 metrov. Po vypadnutých guliach v nej ostali miskovité odtlačky, ktoré pripomínajú ich nedávnu existenciu v skalnej stene. V samotnom území platí 5., najprísnejší stupeň ochrany, v ktorom sa uplatňuje bezzásahový režim.

Za náučným chodníkom Klokočovské skálie stojí viacero subjektov.
Myšlienka náučného chodníka, ktorý by tejto lokalite pridal punc dôležitosti, sa zrodila vo viacerých hlavách. Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis z programu Zelené oázy 2015 a Organizácii cestovného ruchu Kysuce. Na jeho realizácii sa spolupodieľali aj Obec Klokočov, pán Marušinec z OZ Klokočovské skálie a pán Jakuš zo Sudoparku. Vďaka patrí aj CHKO Kysuce, pani Ščuryovej z vydavateľstva MAGMA, pánovi Strakovi z Klokočova a firme Drevopol z Oščadnice, ktorí mnohé práce spojené s projektom uskutočnili nezištne. Celkovo sa náklady na chodník vyšplhali približne na 4 700 €.
Spoluprácou subjektov, ktorým svoje okolie nie je ľahostajné, sa podaril naozaj krásny výsledok. V prírodnej rezervácii vznikol 850 m dlhý náučný chodník s prevýšením približne 200 m. O zaujímavostiach tohto územia, zvieratách i charakteristickom rastlinstve Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, ale predovšetkým o ojedinelom úkaze, ktorými kamenné gule bezpochyby sú, sa dozviete zo 4 informačných tabúľ. Jedna z nich je venovaná aj skalným guliam, ktoré nájdeme aj na iných miestach sveta, napr. v Mexiku, Novom Zélande či Austrálii. Tie však vznikli za iných geologických procesov a z iných materiálov ako "kysucké gule".

Náučný chodník je svojim charakterom vhodný pre nenáročných turistov i rodinky s menšími deťmi. Oddýchnuť si môžete na dvoch krásnych drevených sedeniach na začiatku a v závere chodníka. Príjemnou zastávkou je miestna chata Klokočovské skálie, kde sa môžete občerstviť, zakúpiť si turistickú známku i získať odtlačok pečiatky.
Prístup do lokality Klokočovské skálie je bezproblémový ako autobusom z Čadce a Turzovky, tak i autom a pešo (skálím prechádza modrá turistická značka).

Fotogaléria z otvorenia: