Rakusko SOLDEN 2015 018O tom, že nie všetko funguje v zahraničných strediskách cestovného ruchu bezproblémovo a iba na Kysuciach sa boríme v marketingových i investičných otázkach, sme sa mohli presvedčiť na školeniach v praxi, ktoré pre svoje oblastné organizácie cestovného ruchu (Kysuce, Malá Fatra, Orava, Turiec-Kremnicko, Rajecká dolina, Liptov) pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj.

V októbri sme sa zúčastnili školenia v Tirolských Alpách v Rakúsku. Nášmu záujmu neunikli dve najvýznamnejšie strediská, ktoré sú známe aj lyžiarom na Slovensku – Sölden a Stubai. Počas dvoch dní sme získali hodnotné poznatky z marketingovej oblasti od odborníkov, ktorí pracujú v organizáciách, ktoré sú svojim zameraním podobné našim oblastným organizáciám cestovného ruchu. Zároveň sme mali možnosť vyskúšať na vlastnej koži ich letné a zimné produkty, ktoré sa stali inšpiráciou aj pre naše produktové portfólio. Pozorným okom sme sledovali poskytnuté služby, či už na vlekoch, lyžiarskych svahoch, turistických trasách, vodnom svete i miestnych kolibách, kde sme vyskúšali tradičné rakúske jedlá. Napriek skutočnosti, že hlavnou devízou rakúskych stredísk je zimná sezóna, kvalitné ľadovcové zjazdovky, ktoré sú obľúbené a dostupné aj pre rodiny s deťmi, v súčasnosti je ich hlavnou snahou skvalitniť letné produkty cestovného ruchu.

Rakúsky systém financovania cestovného ruchu, do ktorého prispievajú všetky spoločnosti zo svojho ročného obratu, je určite závideniahodný pre všetkých nás, ktorí pracujeme v cestovnom ruchu na Slovensku. Celým školením nás sprevádzal Slovák, ktorý v Rakúsku študuje, žije a pracuje v cestovnom ruchu. Všetky tieto skutočnosti prispeli k jeho odbornému sprievodcovaniu, ktoré bolo vždy doplnené o porovnanie so situáciou na Slovensku.

Školenie v Českom Švajčiarsku prebiehalo nielen v Národnom parku České Švajčiarsko, v stredisku Krásná Lípa, ale pozreli sme na zúbok aj česko-nemeckému pohraničiu – národnému parku v Saskom Švajčiarsku. Napriek tomu, že tieto dva parky majú svoju vlastnú marketingovú stratégiu, vzájomne spolupracujú na rôznych projektoch. V meste Krásná Lípa pôsobí Obecno prospešná spoločnosť České Švajčiarsko, ktorá sa zameriava na propagáciu regiónu, prevádzkuje informačné centrá (na vysokej úrovni), venuje sa tvorbe projektom, ktoré môžu financovať z rôznych fondov, workshopom pre deti i dospelých (napr. kurzy fotografovania) a sprievodcovskej činnosti. Zaujímavosťou je, že sprievodcujú predovšetkým na nemeckej strane parku, pretože je o to túto službu zo strany českých turistov oveľa väčší záujem. Celým pobytom nás sprevádzal vedúci destinačnej agentúry tejto spoločnosti, takže sme mali informácie z pravej ruky. 


Obe školenia, ktorých sme mali možnosť sa zúčastniť, boli pre nás, odborníkov, ktorí pracujú v regionálnom cestovnom ruchu, veľmi inšpiratívne a zároveň poučné. Záverom môžeme konštatovať, že je veľmi ťažké porovnávať sa s úrovňou cestovného ruchu napr. v Rakúsku, kde majú úplne iný systém financovania a podpory ako na Slovensku. Na druhej strane, všade majú svoje problémy a trápia ich rôzne úskalia tohto odvetvia. Cestovný ruch je predovšetkým o ľuďoch a ak tí svoju prácu robia s láskou, zodpovedne a úsmevom na tvári, je oveľa jednoduchšie byť v tejto oblasti úspešným.

Fotogaléria: