Staškov a Horní LomnáObec Staškov v spolupráci s obcou Horní Lomná implementovala projekt „Víta vás Staškov a Horní Lomná" kód mikroprojektu SK/FMP/15/009 v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - CZ 2007 - 2013, Fond mikroprojektov.
Činnosti a výstupy tohto projektu nadväzovali na zrealizovaný projekt medzi obcou Staškov a Horní Lomnou, podstatou ktorého bolo vybudovanie Turisticko-náučného chodníka Jozefa Kronera.

sppprebuducnost web2

Grantový program Dedičstvo regiónov je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov v obciach a mestách, rozvíjať komunitný život, reagovať na aktuálne potreby obcí, miest a regiónov a podporovať aktivity občanov.