namestie-thurzuMesto Turzovka sa nachádza v severo-západnej časti Kysúc, v pomedzí vrchov Turzovskej vrchoviny a Javorníkov. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1580, z obdobia valašskej kolonizácie kedy bola prvýkrát spomínaná pod názvom "locum Predmér".

Sídlo Turzovka založil v roku 1598 palatín Juraj Turzo, najvyšší predstaviteľ feudálnej uhorskej moci na území dnešného Slovenska. V roku 1694 tu bola zriadená farnosť. Súčasný kostol Nanebovzatia Panny Márie je baroková stavba z roku 1759. Od roku 1914 je obec spojená železnicou na trati Čadca – Makov.

Počas stáročí sa Turzovka rozrástla až na najväčšiu obec v bývalom Československu (pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov). V roku 1968 získala štatút mesta. Turzovka je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i pamätník Drotár a džarek od akad. maliar Miroslava Cipára umiestnený v centre mesta. Leží na brehoch rieky Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov. Pohorie Javorníkov tvoria Nízke Javorníky a Turzovská vrchovina. Nadmorská výška chotára je od 460 do 875 m.

 Významné osobnosti

 • Rudolf Jašík – spisovateľ
 • Štefan Barčák - rezbár, nar. v Turzovke
 • Ondrej Zimka st. – akademický maliar, narodil sa v Turzovke
 • Helena Záhradníková – folklórna speváčka, nar. v Turzovke

Turistické atraktivity

 • Stĺp sv. J. Nepomúckého – v centre mesta, blízko železničnej trate
 • Kostol Nanebovzatia Panny Márie s obrazmi J. B. Klemensa - národná kultúrna pamiatka
 • Súsošie Drotár a džarek – v centre mesta
 • Hobby zberateľské múzeum 
 • Pam. tabuľa Rudolfovi Jašíkovi - na budove mestského úradu
 • Pamätník 1. svetového stretnutia Turzovčanov od akad. sochára Ondreja Zimku ml.- pred budovou Mestského úradu
 • Pam. tabuľa na budove prvej murovanej cirkevnej, neskôr štátnej ľudovej školy
 • Pam. tabuľa s bustou M.R. Štefánika 8. Pam. tabuľa na miesto kde stál vodný obilný mlyn s turbínou na výrobu elektriny
 • Pam. tabuľa P. H. Jurinovi – na budove gymnázia
 • Pam. tabuľa F. Tagányimu – na budove farského úradu
 • Súčasťou priestorov Medzinárodného informačného centra je stála expozícia Jašíkovej izby
 • Mestské múzeum Karola Točíka 

Hobby zberateľské múzeum

Farský kostol

Možnosti športu a rekreácie:

Areál športu a oddychu v Turzovke - Závodí

Tradičné podujatia:

 • TURZOVSKÉ LETO - je projekt, ktorý pozostáva z viacerých kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, ktoré sa každoročne uskutočňujú v priebehu dvoch letných mesiacov
 • TIMEX CUP – medzinárodný futbalový turnaj mladších a starších žiakov
 • O POHÁR VZÁJOMNOSTI – najstarší futbalový turnaj na Slovensku
 • DREVENÉ TAJOMSTVÁ - plenér ľudových rezbárov
 • DROTÁRIA – festival folk, country a trampskej piesne
 • BESKYD RALLEY – medzinárodná súťaž a prehliadka historických vozidiel
 • BESKYDSKÝ POHÁR VZÁJOMNOSTI – medzinárodná súťaž hasičských družstiev
 • ROCK BESKYD FEST – Memoriál J. Gereka, rockový festival
 • FESTIVAL FILMOV O NEZVYČAJNÝCH REKORDOCH
 • UHORČÍKOVÝM CHODNÍKOM – turistický pochod
 • TURZOVSKÉ REKORDY
 • TURZOVSKÁ CIFROVAČKA – medzinárodné stretnutie heligonkárov
 • REMESELNÍCKY JARMOK

Služby cestovného ruchu

a

Stĺp sv. J. Nepomúckého – v centre mesta, blízko železničnej trate

Pin It