Biblicka zahrada 5Biblická záhrada vo Vysokej nad Kysucou je unikátnym projektom, ktorý v sebe vytvára spojenie arboréta, rozária a ovocného sadu. Biblická záhrada je nielen zaujímavá, voňavá, ale i náučná. Nájdete v nej všetky rastliny spomínané v Biblii a iných svätých knihách. 

Organizované prehliadky

Od 25. 6. 2023 sa prehliadky konajú vždy v nedeľu od 14:00 hod. Prehliadka trvá cca hodinu (a viac). 

Biblicka zahrada 8

 

Vstupné

Vstupné do záhrady sa neplatí. Projekt je možné podporiť dobrovoľným príspevkom, vďaka ktorému pomôžete udržiavať a zveľaďovať Biblickú záhradu, o ktorú sa starajú dobrovoľníci a pán farár. 

Vznik záhrady

Záhrada vznikla v roku 2021 počas obdobia, ktoré bolo poznačené pandémiou COVID-19. Pri jej vstupe sa nachádza Covidový stĺp s prekladom: 

Srdce Ježišovo, prameň života a náš pokoj, buď svojmu ľudu bezpečným útočiskom v čase nákazy... 

Všetky písmená v latinskom texte, ktoré sú zároveň rímskymi číslicami, sú zvýraznené a ich výsledná hodnota je 2021. O vznik záhrady sa v tom období postaral pán farár František Mikuláš a pani Kamila Gabošová. Vybrané druhy rastlín získali aj od Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave. 

Arborétum, rozárium, ovocný sad

V arboréte, ktoré je zamerané na biblické dreviny, nájdete 5 najvýznamnejších drevín Svätej zeme - vinič, figovník, granátovú jabloň, olivu a palmu. Okrem toho samozrejme aj iné - akáciu, myrtu, mandľu, cédre (libanonský, himalájsky a atlaský), jedľu, morušu, tamarišku, lentyšek, anjelské trúby a iné. 

Rozárium obsahuje viac ako 70 druhov ruží. Precíťte intenzívnu vôňu ruže pomenovanej podľa pápeža Jána Pavla II., ktorá donedávna rástla iba vo Vatikánskych záhradách. Ruže sú pomenované nielen podľa svätých osobností, ale i stavbách (napr. Winchester cathedral). V záhrade nájdete aj heraldickú ružu - s piatimi kvetnými lístkami. 

Ovocný sad prinesie svoje ovocie o niekoľko rokov. Je vysadený zo starých odrôd stromov (vznikli pred rokom 1950). Rastie tu päť jabloní, dve hrušky a štyri slivky. 

Kde sa Biblická záhrada nachádza

V obci Vysoká nad Kysucou (okres Čadca), v centre obce priamo vedľa kostola sv. Matúša. 

Podmienky vstupu do záhrady

  • Prehliadka je možná len so sprievodcom. Preto sa treba vopred ohlásiť a dohodnúť si termín návštevy.
  • Zákaz olamovania a poškodzovania rastlín v záhrade, odchytávania a zraňovania motýľov a voľne žijúcich živočíchov.
  • Zákaz odhadzovania odpadkov.
  • Fotografovanie a zhotovovanie videozáznamov pre osobné účely je dovolené. Pritom ale, prosíme, nemanipulujte s rastlinami, ani so zariadením v záhrade.
  • Vstup do biblickej záhrady je na vlastnú zodpovednosť. Deti majú povolený vstup len v sprievode zodpovednej osoby. Farnosť Vysoká nad Kysucou nenesie zodpovednosť za úrazy a škody vzniknuté počas návštevy biblickej záhrady.
  • Niektoré rastliny sú jedovaté a môžu spôsobiť alergické reakcie, alebo vážne poškodiť zdravie. Nepožívajte ich plody, ani sa ich nedotýkajte!
  • V celej záhrade je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom. 

Odporúčanie

  • Do biblickej záhrady príďte s Bibliou. Pri jednotlivých rastlinách nájdete štítky s ich názvom a s uvedením súradníc, kde sa spomínajú vo Svätom písme. Pripomeňte si prostredníctvom stromov a kríkov významné biblické príbehy.
  • Bibliu, ak nemáte vlastnú, si môžete zapožičať vo fare.

Reportáž z Biblickej záhrady v TV LUX (cca od 6 minúty):

Fotogaléria:

Autorka: Emília Maloušová 

 

 

Pin It