Olesna

Obec Olešná je súčasťou Euroregiónu Beskydy, ktorý tvoria obce a mestá Slovenskej, Českej a Poľskej republiky.

Obec má rozlohu 19 km², leží v nadmorskej výške 470 metrov, v polovici vzdialenosti medzi okresným mestom Čadca a centrom hornej časti Kysúc - mestom Turzovka. Susedí s obcami Staškov, Podvysoká, Turzovka, Klokočov a obcou Horní Lomná v Českej republike.

Raritou je, že sa skladá z dvoch územne samostatných častí. Dlhé roky mali tieto časti názov Olešná I a Olešná II. Od 7. 2. 2003 rozhodnutím Úradu geodézie, kartografie a katastra v Bratislave sa katastrálne časti volajú Olešná a Olešná - Burkov vrch.

Najvyšší bod obce je Burkov vrch - 1 031 metrov nad morom na hranici s Českou republikou. Časť obce Olešná - Burkov vrch patrí do Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, ktorá bola vyhlásená v roku 1984 a územne nadväzuje na Chránenú krajinnú oblasť Beskydy (1973) na Morave.

Pamiatky:

Titulná fotografia pamätníka: Jaroslav Cabadaj

Pin It