klokocovske skalieSkały Klokočovskie są rezerwatem przyrodniczym. W gminie Klokočov znajdują się ciekawe kuliste zjawiska piaskowcowe.

W roku 1935 powstały z łomu dwa kuliste zlepieńce odwiezione i ulokowane na skrzyżowaniu w Klokočov-časť Hlavice i jeden znajduje się w Kornica u Františka Šamaja.


Inne zjawiska kuliste znajdują się w osadzie Klín w rzece Predmieranka – prawdopodobnie z łomu z naprzeciw. Obok znaczenia geologicznego jest w tym obszarze przedmiotem ochrony również bogate znalezisko chronionej rośliny podrzeni żebrowca, która dzięki swojemu znaczeniu i dekoracyjności znalazła się również w symbole CHKO Kysuce, ale również występowanie dalszych rzadkich i zagrożonych roślin i zwierząt.

Dostępność: Po ścieżce turystyczne oznakowanej niebieskim znakiem, która zaczyna się przy drodze głównej (w kierunku Čadcy do Klokočov) z prawej strony. Po stosunkowo stromym zboczu można dotrzeć do skał Klokočovskich za niecałe 10 – 15 minut.

Pin It