Bukovský minerálny prameňBukovskie źródło mineralne zostało ogłoszone za pamiątkę przyrodniczą w roku 1973.

Pierwotnie wywierało w lesie nad potokiem Bukovskim, po budowie drogi przez dolinę został jego wypust poprowadzony za pośrednictwem rury pod tą drogą i wypust został wykonany w taki sposób, że woda wycieka z kamiennej ściany do potoka.


Źródło zostało odbudowane w roku 2007.
Dostępność: Najkrótszy dostęp z centrum miasta zaczyna się drogą, która prowadzi z Námestie Slobody przez most do centrum handlowego TESCO. Stąd drogą do przejazdu byłego ciągnika kolejowego na początek części miejscowej Bukov. Stąd to jest do źródła około 15 minut marszu.

Bukovský minerálny prameň

 

Pin It