chko-kysuce-203x180Ogłoszony w roku 1984, powierzchnia 65 462 ha. Znajduje się w północno-zachodniej części Słowacji, powstaje z dwóch oddzielonych od siebie wzajemnie części: zachodniej jawornickiej i wschodniej beskidzkiej.

Cześć zachodnią tworzą Jaworniki, Turzovská vrchovina oraz Beskidy Morawsko - śląskie.


Cześć wschodnią tworzą Beskidy kysuckie, Kysucká vrchovina oraz Beskidy orawskie. Terytorium Chronionego obszaru krajobrazowego należy do 6 powiatów (Čadca, Žilina, Dolný Kubín, Bytča, Považská Bystrica, Púchov) oraz 2 województw (Žilińskie, Trenčiańskie). Na zachodzie i północnym zachodzie ma wspólną granicę z CHKO Beskidy (Republika Czeska), na północy z żywieckim parkiem krajobrazowym (Polska), na wschodzie z CHKO Horná Orava.

mapa-chko 

Z punktu widzenia geologicznego terytorium CHKO Kysuce należy do odcinka zachodniego Magurskiego fliszu, dla którego jest charakterystyczne zmienianie warstw piaskowców, iłowców i zlepieńców. Większa część terytorium zbudowana jest jednostką pasa fliszowego – rowem magurskim. Oprócz rowu magurskiego na budowie geologicznej obszaru znajduje się rónież rów śląski, który sięga na terytorium Słowacji do okolic Klokočov. Pasmo klifowe na terytorium CHKO znajduje się tylko na północy od Dolná Maríková. Tworzą go dwa małe klify górskich wapni, dolomitów, margli i piaskowców. Budowa geologiczna terytorium miała wpływ również na jego stosunki hydrologiczne. Z powodu różnej przepuszczalności minerałów również nawet przy obfitych opadach na terytorium, nie tworzą się większe zgromadzenia wód podziemnych, z czym związana jest również słaba wydajność źródeł i kołysanie poziomów toków wodnych podczas roku. Fundament geologiczny brał udział w decydującym stopniu w powstaniu społeczeństw leśnych, roślinnych i zwierzęcych. Największą część obszaru CHKO pokrywają lasy (71%), resztę tworzy gleba rolnicza. W przeszłości prawie cale terytorium pokrywały lasy, głównie bukowe, jodłowo - bukowe, w wyższych pozycjach z przymieszanym świerkiem, które później zastąpiły monokultury świerkowe.

Pierwotny krajobraz leśny od 16 wieku stopniowo za pośrednictwem kolonizacji wałaskiej a później kopaniczarskiej zaczął zmieniać się na krajobraz rolniczy. Na bezleśnych powierzchniach przez długotrwałą czynność gospodarczą powstały jako społeczeństwa zastępcze łąki i pastwiska. Dla terytorium CHKO charakterystyczne jest występowanie przejściowych torfowisk oraz wrzosowisk, które pełnią znaczącą funkcję ekologiczną w krajobrazie, jako biotopy bagniste. Niektóre z nich są częścią ciągłego systemu europejskiego obszaru chronionego NATURA 2000, którego celem jest zachować korzystny stan biotopów znaczenia europejskiego oraz korzystny stan rodzajów znaczenia europejskiego. Z chronionych roślin rośnie tutaj na przykład pióropusznik strusi, goryczka trojeściowa, lilia złotogłów, widłaki, storczyki, mieczyk dachówkowaty, gnidosz błotny, kruszczyk błotny, rosiczka okrągłolista i inne. Najbardziej znane biotopy (fragmenty pierwotnych społeczeństw leśnych, mokradła i inne) były ogłoszone, jako mało - powierzchniowe terytoria chronione w kategorii rezerwat przyrodniczy, pamiątka przyrodnicza i areał chroniony. Znajduje się tutaj dużo zagrożonych rodzajów roślinnych i zwierzęcych. Terytorium CHKO jest północnozachodnią granicą rozmnożenia trzech największych drapieżników na Słowacji. Są to: ryś euroazjatycki, wilk szary i niedźwiedź brunatny. Na toki wodne nawiązana jest wydra europejska. Z ptaków to są: myszołów zwyczajny, sóweczka zwyczajna, puchacz zwyczajny, dzięcioł trójpalczasty, głuszec zwyczajny, bocian czarny, perlacz zwyczajny, przepięknie kolorowy zimorodek zwyczajny i dużo innych rodzajów. Terytorium CHKO Kysuce cechuje się zwykłą rozpyloną urbanizacją z architektura kopczastą. Krajobraz wpływem kolonizacji wałaskiej i osiedlania kopczastego uzyskał charakter mozaikowy ze zmienianiem lasów, łąk, gruntów i osad z resztkami zachowanej architektury ludowej.

Charakter krajobrazu dotwarza rozproszona zieleń drzewna. Wartościowe solitery i grupy mocnych lip, wiązów, buków i jaworów ściśle przywiązane są do posiadłości kopczastych i dziedzińców. Kompletny pokaz pierwotnej architektury ludowej można zobaczyć w muzeum wioski Kysuckiej w Nová Bystrica – Vychylovka, razem z odnowionym odcinkiem historycznej  kolei leśnej.

Sídlo Správy CHKO Kysuce:

U Tomali č. 1511, 022 01 Čadca
web: www.sopsr.sktel.: +421/041/433 56 06 – 07
fax: + 421/041/433 56 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pin It