velka racaNPP Wielki Jawornik – obszar chroniony, gdzie występują zacne rodzaje fauny a flory.

NPP Wielka Racza – z zachowanymi resztkami społeczeństw leśnych buków i świerków pierwotnych składników porostu leśnego Beskid Kysuckich na powierzchni 313 ha. Pasmo ochronne narodowego parku przyrodniczego pokrywa 197 ha.
NPP Malý Polom – zajmuje cześć południowego i południowozachodniego zbocza koty Malý Polom (1061 m n.p.m.) oraz większą część zachodniego i południowozachodniego zbocza koty Čuboňov (1013 m n.p.m.). W parku znajduje się również najdłuższa krawędź skalna ławek piaskowcowych i zlepieńcowych na kysucach o długości około 600 m, wysokość 1 do 8 metrów. Chodzi o kwaśne lasy bukowe z świerkiem z resztkami świerkowych lasów torfowych z torfowiskami przejściowymi i źródłami górskiego szczebla na minerałach bezwapniowych.

 

 

 

 

 

Pin It