Vojtovský minerálny prameň  2Źródła otrzymały nazwy według swojej pozycji – wszystkie trzy źródła znajdują się na północnym zboczu Vojtovskiego kopca, który zamyka od strony południowej granice miasta Čadca nad doliną pod nazwą Rieka.

Trasa do źródeł jest dobrze oznakowana.

Pierwsze źródło - Vajcovka znajduje się około 15 minut od końcowego przystanka autobusowego TM Čadca - Vojty. Stąd kroczymy po znaku zielonym. Główne vojtovskie źródło mineralne nazywa się również „słona woda” i znajduje się około 1,2 km od pierwszego przystanka. Od roku 1973 ogłoszono go za pamiątkę przyrodniczą. Jest to źródło naturalne wody sodowo – węglanowej. Ze źródła regularnie uwalnia się butan. Źródło jest odbudowane, oprócz zadaszenia nad nim, obok znajdują się również 4 ławki. Trzecie źródło jest najmniej znane. Dotrzecie do niego od drugiego źródła po oznakowanej ścieżce.

 

 

Pin It