Naturalne

NPP Wielki Jawornik – obszar chroniony, gdzie występują zacne rodzaje fauny a flory.

W łańcuchu górskim Jaworników i Turzovská vrchovina leży najbardziej zachodnia gmina kysucka - Makov. Jest ona połączeniem części siedmiu wiosek w roku 1895. Gmina jest górzysta, ma świetne warunki dla turystyki i ruchu turystycznego.

Parki narodowe 0 Chronione obszary krajobrazowe (CHKO) Kysuce (powiaty CA, KM) Chronione areale Chmúra (CA) Narodowe parki przyrodnicze (NPP) Malý Polom (CA), Wielka Racza (CA)

Trójmedzie jest miejscem, gdzie spotykają się granice Słowacji, Czech oraz Polski. Z tego miejsca jest kontynuowana granica słowacko - polska o długości 541 km oraz 251 km granicy słowacko - czeskiej.

Źródła otrzymały nazwy według swojej pozycji – wszystkie trzy źródła znajdują się na północnym zboczu Vojtovskiego kopca, który zamyka od strony południowej granice miasta Čadca nad doliną pod nazwą Rieka.