kronerDom rodzimy wybitnego aktora słowackiego i właściciela Oscara Jozefa Kronera znajduje się w pobliżu dworca kolejowego w Staškovie. Jozef Kroner urodził się w kolejowym domku patrolowym „vochterne" w rodzinie kolejarza 20 marca 1924.

valy1Šance-Wały tworzyły cały system obiektów ochronnych połączonych wałami z rowami, które miały służyć do obrony przesmyku Jabluńkowskiego przeciw zagrożeniu tureckiemu. W 17 wieku były wykorzystywane do obrony Śląska przeciw wtargnięciom węgierskich wojsk powstańców w czasie powstań przeciw Habsburgom. 

Do kršleNa terytorium strefy pamiątkowej Klokočov - osada Do Kršle znajdują się obiekty architektury ludowej o różnej wartości kulturalno – historycznej, które są wynikiem stopniowego osiedlania obszarów podgórskich Kysuc od 16 wieku. Okres ten cechuje się kolonizacją Wałaską. Mieszkalne domy belkowe przedstawiają rodzaj pierwotnej architektury ludowej regionu Kysuc.

 

zidovsky cintorin 16Społeczność żydowska przyszła na Kysuce w większej liczbie dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, chociaż rzadko jej członkowie wspominani są nawet wcześniej. W roku 1790 bezpośrednio w Vysokiej wspomniano 13 Żydów. Ich liczba stopniowo wzrastała a w drugiej połowie XIX wieku mieszkało tutaj 50 członowe społeczeństwo żydowskie. W roku 1913 ich liczba w Vysokiej wzrosła na 81. Powstanie Państwa Słowackiego w roku 1939 i późniejsze wdrożenie Kodeksu Żydowskiego przedstawiał dla Żydów fatalne skutki.

BrestNajstarszy wiąz pospolity w Europie środkowej, który ma prawie 500 lat, znajduje się w gminie Makov, w osadzie U Papaji. Unikalny egzemplarz wiązu pospolitego Ulmus carpinifolia cechuje się nie tylko wiekiem, a również niezwykłą masywnością. Obwód pnia na wysokości 130 cm wynosi 625 cm a przy korzeniu ponad 11 metrów. Wysokość wynosi około 30m. W czasie kalamity śnieżnej w grudniu 2005 zostało kilka gałęzi uszkodzonych. Wiosną 2006 zrealizowano pielęgnację i wyważenie korony tego wyjątkowego drzewa.

minerálny prameňBukovskie źródło mineralne zostało ogłoszone za pamiątkę przyrodniczą w roku 1973. Pierwotnie wywierało w lesie nad potokiem Bukovskim, po budowie drogi przez dolinę został jego wypust poprowadzony za pośrednictwem rury pod tą drogą i wypust został wykonany w taki sposób, że woda wycieka z kamiennej ściany do potoka.

chko-kysuce-203x180Ogłoszony w roku 1984, powierzchnia 65 462 ha. Znajduje się w północno-zachodniej części Słowacji, powstaje z dwóch oddzielonych od siebie wzajemnie części: zachodniej jawornickiej i wschodniej beskidzkiej. Cześć zachodnią tworzą Jaworniki, Turzovská vrchovina oraz Beskidy Morawsko - śląskie.

milošová - gule 2Kule kamienne znajdują się w części miejskiej Milošová, w pobliżu granicy z gminą Mosty u Jablunkowa. W latach 80- tych 20 wieku po odstrzale w kamieniołomie, w którym wydobywano kamień do regulacji bystrzyn górskich, wykulały się regularne okrągłe kule o średnicy od 10 do 260 cm. W ten sposób pojawiło się zjawisko naturalne, które jest unikatem światowym. W roku 2003 znalezisko zostało ogłoszone pamiątką przyrodniczą. 

klokocovske skalieSkały Klokočovskie są rezerwatem przyrodniczym. W gminie Klokočov znajdują się ciekawe kuliste zjawiska piaskowcowe. W roku 1935 powstały z łomu dwa kuliste zlepieńce odwiezione i ulokowane na skrzyżowaniu w Klokočov-časť Hlavice i jeden znajduje się w Kornica u Františka Šamaja.