Vojtovský minerálny prameň  2Źródła otrzymały nazwy według swojej pozycji – wszystkie trzy źródła znajdują się na północnym zboczu Vojtovskiego kopca, który zamyka od strony południowej granice miasta Čadca nad doliną pod nazwą Rieka. Trasa do źródeł jest dobrze oznakowana.