bike park snow paradiseBike park Snow Paradise Veľká Rača je situovaný v krásnom horskom prostredí Kysuckých Beskýd 36 km severne od Žiliny. V Bike parku sa nachádza 5 farebne vyznačených tratí /červená, modrá, zelená žltá a čierna / pre zjazd na horských bicykloch v celkovej dĺžke až 11 km. Na svoje si prídu rodiny s deťmi ako aj skúsení jazdci downhillu a endura.

Náročnejšie trate obsahujú prírodné aj umelé skoky, vlny či klopené zákruty a ich povrch je prevažne prírodný.

Na „Štart“ tratí sa pohodlne aj s bicyklom vyveziete štvorsedačkovou lanovkou v Dedovke. Súčasťou Bike parku sú aj úseky vhodné pre adrenalínovú jazdu na horských kolobežkách – trať Family. Kolobežku si požičiate pri výstupe z lanovky hneď vedľa ďalších atrakcií. Môžete si vyskúšať aj jazdu na najdlhšej bobovej dráhe v strednej Európe či iné atrakcie, ktoré Vám umožnia ešte originálnejšie prežiť Vašu dovolenku v Snowparadise Veľká Rača!


ROZDELENIE TRATÍ:

bike park snow paradise trasy


1.ENDURO

Táto Enduro trať, ktorá je označená červenou farbou, začína z lokality Marguška. Na začiatok trate sa môžete dostať tak, že sa vyveziete štvorsedačkovou lanovkou na vrcholovú stanicu v časti Dedovka a odtiaľ si „vyšlapete“  650 metrov k ďalšej lanovke s názvom Marguška, kde trať začína. Trasa je určená najmä pre skúsených jazdcov. Obsahuje množstvo drevených prekážok, skokov a klopených zákrut. Povrch trate je prírodný a obsahuje drevené premostenia.
Náročnosť: stredná až vysoká
Dĺžka: 2000 m
Prevýšenie: 337 m

 

2. DOWNHILL PRO
Najnáročnejšia čierna trať začína od vrcholovej stanice lanovky Marguška, rovnako ako červená trať Enduro. Vedie po prevažne hrubom prírodnom povrchu, cez upravenú lesnú cestu. Je určená pre pokročilých jazdcov. Trať je vhodné využiť aj na organizáciu pretekov či tréningových kempov pre skúsených pretekárov. Obsahuje prírodné aj umelé prekážky, skoky, klopené zákruty a drevené premostenia. Túto letnú sezónu sa môžete tešiť aj na nové mostíky s doskokom až 12 metrov.
Náročnosť: vysoká
Dĺžka: 1800 m
Prevýšenie: 337 m


3. FREE RIDE
Modrá trať vedie od vrcholovej stanice lanovky Dedovka  po lesnej ceste až k dolnej stanici lanovky. Táto trať je stredne náročná, jazdu si užijú  skúsení a aj menej zdatní bikeri. Obsahuje prírodné aj umelé skoky, vlny, drevené premostenia a klopené zákruty. Povrch je prírodný, obsahuje široké hlinené zákruty a prekážky.
Náročnosť: stredná
Dĺžka: 1400 m
Prevýšenie: 314 m


4. FAMILY
Jednoduchá zelená trať vedie od vrcholovej stanice lanovky Dedovka po jej dolnú – nástupnú stanicu. Family trať je určená aj pre menej zdatných jazdcov. Neobsahuje náročné skoky ani prekážky a vedie prevažne po trávnatých plochách. Je vhodná aj pre zjazd na horských kolobežkách, ktoré si môžete zapožičať pri vrcholovej stanici lanovej dráhy Dedovka.
Náročnosť: Nízka
Dĺžka: 1700 m
Prevýšenie: 314 m


5. MOUNTAIN
Žltá trať je nenáročná, vhodná aj pre rodiny s deťmi. Je to najdlhšia trať a začína rovnako ako predchádzajúce trate z vrcholovej stanice lanovky Dedovka. Povrch je prírodný, hlinený a miestami trávnatý.  Jazdu s miernym adrenalínom si zaručene užijete.
Náročnosť: Nízka
Dĺžka: 3700 m
Prevýšenie: 314 m

 

CENNÍK

Jednosmerná jazda lanovkou s bicyklom - hore 7,00 €
Celodenný lístok na lanovku s bicyklom 18,00 €

 

UPOZORNENIE:

  • Cyklista jazdí v Bike parku na vlastnú zodpovednosť.
  • Cyklisti do 18 rokov môžu jazdiť v Bike parku len so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu.
  • Cyklisti do 15 rokov môžu jazdiť v Bike parku len v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.
  • Jazda v Bike parku ako aj vstup do Bike parku je mimo prevádzkových hodín a bez zakúpenia vstupenky zakázaná.
  • Návštevníkom je povolený vstup do Bike parku len s povolením obsluhy Bike parku.
  • Prevádzkovateľ Bike parku je oprávnený zakázať jazdu v Bike parku cyklistovi, ktorý nedodržiava pravidlá správania sa v Bike parku.
  • Zakúpením lístka na lanovku sa cyklista zaväzuje dodržiavať Pravidlá správania sa v Bike parku a berie na vedomie, že jazdí na vlastnú zodpovednosť a riziko.
  • Lístok je neprenosný a platí iba pre jednu osobu.
  • Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za vzniknutú škodu na veciach a zdraví cyklistov.
  • Cyklista zakúpením lístka do Bike Parku prehlasuje, že porozumel Pravidlám správania sa v Bike parku, rešpektuje ich a zaväzuje sa ich dodržiavať.


PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA V BIKE PARKU
1. CYKLISTA JE POVINNÝ pred nástupom na lanovku skontrolovať a riadne upevniť sedlo na svojom bicykli, nakoľko je bicykel počas jazdy na lanovke zavesený za sedlo.
2. VJAZD NA TRAŤ A ROZJAZD PO ZASTAVENÍ: Pred vjazdom na trať je cyklista povinný dôkladne sa oboznámiť s traťou a prekážkami, aby posúdil svoje schopnosti zvládnuť jazdu po trati na bicykli. Cyklista, ktorý vošiel na cyklistickú trať, zastavil a po zastavení chce pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či neohrozuje seba alebo iného cyklistu.
3. BEZPEČNOSŤ CYKLISTICKEJ VÝSTROJE: Cyklista môže používať cyklistickú výstroj len v stave, v ktorom výrobca zabezpečuje bezpečnosť pri používaní výrobku. Je nevyhnutné používať prilbu, rukavice, chrániče na lakte, kolená, chrbticu a hrudný kôš.
4. RÝCHLOSŤ A SPÔSOB JAZDY: Cyklista jazdiaci na tratiach Bike parku musí mať prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, stavu trate a jednotlivých prekážok.
5. VOĽBA SMERU JAZDY V BIKE PARKU: Cyklistické trate sú jednosmerné štart – cieľ, cyklista musí dodržať smer jazdy určený označením trate.
6. PREDBIEHANIE: Na cyklistickej trati je zákaz predbiehania a cyklista musí dodržať smer jazdy.
7. DODRŽANIE OZNAČENIA: Cyklista je povinný dodržiavať označenie na cyklistickej trate.
8. OHĽADUPLNOSŤ K INÝM OSOBÁM V BIKE PARKU: Každý na cyklistickej trati je povinný správať sa tak, aby nespôsobil škodu sebe a inému a aby neohrozil zdravie a život. Cyklista, ktorý jazdí za ďalším cyklistom nesmie ohroziť pred ním jazdiaceho cyklistu, musí dbať na dostatočný odstup, aby cyklistovi pred ním ponechal voľný priestor na jazdu. Rozstup medzi cyklistami jazdiacich po trati musí byť minimálne 30 m.
9. POSKYTNUTIE PRVEJ POMOCI: Pri úraze na cyklistickej trati je cyklista povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz obsluhe parku. Ohlasovacie miesto je údolná stanica lanovky.
10. V BIKE PARKU JE ZAKÁZANÉ: Zákaz jazdenia na bicykli pod vplyvom alkoholických nápojov a omamných látok. Zákaz demontáže, úpravy, poškodzovania trate, prekážok a značenia trate. Zákaz vykonávania akejkoľvek činnosti okrem jazdenia na bicykli. Zákaz vstupu chodcov. Zákaz vstupu deťom bez sprievodu zodpovednej osoby. Zákaz používania sklenených nádob. Zákaz fajčiť a vstupovať s otvoreným ohňom. Zákaz tlačenia bicykla proti smeru jazdy. Zakúpením vstupenky a vstupom do areálu Bike parku sa návštevník zaväzuje dodržiavať Pravidlá správania sa v cyklistickom parku a berie na vedomie, že jazdí na vlastnú zodpovednosť a riziko. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za vzniknutú škodu na veciach, zdraví a životoch návštevníkov Bike parku.

 

Pin It