Golf

adventure golf mala foto

Family Resort tocentrum sportu i rekreacji, które znajduje się w miejscowości turystycznej Wielka Racza, około 300 m od zwartej zabudowy wsi Oszczadnica. Znajduje się 7,3 km od głównej drogi prowadzącej z Żyliny do Czadcy.