Staškov a Horní LomnáObec Staškov v spolupráci s obcou Horní Lomná implementovala projekt „Víta vás Staškov a Horní Lomná" kód mikroprojektu SK/FMP/15/009 v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - CZ 2007 - 2013, Fond mikroprojektov.
Činnosti a výstupy tohto projektu nadväzovali na zrealizovaný projekt medzi obcou Staškov a Horní Lomnou, podstatou ktorého bolo vybudovanie Turisticko-náučného chodníka Jozefa Kronera.
V rámci projektu boli vyhotovené:
Propagačná brožúra k zaujímavostiam obcí Staškov a Horní Lomná v počte 1666 ks
Propagačné predmety - pohľadnice v počte 600 ks
Propagačné predmety - pamätné mince rodného domu Jozefa Kronera v počte 200 ks
Propagačné predmety - kalendár závesný v počte 1000 ks

Celkové oprávnené výdavky mikroprojektu sú vo výške 8 508,00 EUR.
Spolufinancovanie zo zdrojov EÚ 7231,80 €
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 850,80 €
Spolufinancovanie z rozpočtu obce 425,40 €

Termín realizácie projektu „Víta vás Staškov a Horní Lomná": 01. 06. 2014 - 31. 10. 2014

LOGÁ EÚ