sppprebuducnost web2

Grantový program Dedičstvo regiónov je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov v obciach a mestách, rozvíjať komunitný život, reagovať na aktuálne potreby obcí, miest a regiónov a podporovať aktivity občanov.

 

Organizácia cestovného ruchu Kysuce získala od Nadácie SPP finančný príspevok vo výške 1 000,-€ na prípravu a realizáciu publikácie Historické Kysuce. Táto brožúra bola vydaná v septembri 2013.

 

{ppgallery}/stories/projekty/historické_kysuce_{/ppgallery}