kostol riecnicaNa záver by som chcel upozorniť na zaujímavé miesto, ktoré síce nie je celkom osadou, ale zaujímavá história týchto dvoch dnes už zaniknutých obcí, ale aj súčasná atraktívnosť okolia vodnej nádrže, ho predurčujú ako zaujímavý objekt cestovného ruchu.

Obce Riečnica a Harvelka majú svoju stáročnú históriu, ktorá siaha až do 17. storočia. Približne v jeho polovici sa do osady Riečnica nasťahoval gróf Vešeléni. Toto miesto sa mu zdalo dostatočným úkrytom, keďže sa zapojil do neúspešného protihabsburského povstania. Krása tunajšej prírody ho údajne tak uchvátila, že sa tu rozhodol natrvalo usadiť. Jeho príchodom začal veľký rozmach tejto osady a pribúdalo aj obyvateľov. Gróf im dával prácu a obyvatelia si ho veľmi vážili.

riecnica historiaDokonca na jeho počesť bola v rokoch 1905 – 1920 Riečnica premenovaná na Veseleny. Aj keď Kysuce neboli atraktívne na stavanie hradov a kaštieľov, gróf Vešeléni si v Riečnici nechal postaviť nad starým kostolom kaštieľ – letohrádok o rozmere 27 x 17 m. Kaštieľ mal kamenné základy a zvyšok stavby bol pravdepodobne drevený. Základy tohto letohrádku sú do dnes zachovalé. Neskoršie dejiny obcí Riečnica a Harvelka boli spojené nielen s Kysucami, ale aj s regiónom Orava, keďže z obcí viedla cesta do Oravskej Lesnej.

V roku 1957 sa v Harvelke narodila jedna z najvýznamnejších osobností Kysúc i Slovenska – súčasný nitriansky biskup Viliam Judák. V 70. a 80. rokoch postihla obidve obce zásadná zmena smerujúca k ich úplnému zániku – príprava a realizácia výstavby vodného diela Nová Bystrica. Na jednej strane mimoriadne smutná udalosť pre obyvateľov obcí, ktorí sa museli nedobrovoľne vysťahovať z prírodného prostredia hôr do miest po viacerých regiónoch Slovenska. No na druhej strane výstavba zásobárne pitnej vody pre mnohé obce Kysúc.

Zaujímavý je osud kostola v Riečnici z tohto obdobia, ktorý mal byť podľa plánu zbúraný tak ako aj ostatné objekty, ale pre nesúhlas pôvodných obyvateľov sa ho podarilo zachovať. Na jeho zachovaní a neskoršej údržbe majú veľký podiel aj ochrancovia prírody a krajiny z Čadce. Pravidelne sa v ňom stretávajú pôvodní obyvatelia a rodáci obcí Riečnica a Harvelka.

View the embedded image gallery online at:
https://www.regionkysuce.sk/riecnica-a-harvelka#sigProIda9d0389156

Zánik Riečnice a Harvelky

V roku 1985 tak obce Riečnica a Harvelka definitívne zanikli. Na ich mieste bola v roku 1989 dobudovaná vodná nádrž, ktorá má rozlohu 180 ha a hĺbku takmer 50 m. Samotná hrádza má výšku 65,4 m dĺžku 330 m, šírku na vrchu 8 m a v spodnej časti 242 m.

kostol riecnica v2

Pôvodné obce Riečnica a Harvelka, ale aj terajšia vodná nádrž a jej okolie sa stali predmetom záujmu nielen turistov, ale aj umelcov. Akademický maliar Martin Benka má z Riečnice viacero malieb. Jedna z nich je umiestnená v múzeu Martina Benku v Martine, kde sú zobrazené riečnické gazdiné kráčajúce po Urvisku.

View the embedded image gallery online at:
https://www.regionkysuce.sk/riecnica-a-harvelka#sigProId10e1bb7646

Riečnicu aj v súčasnosti rád navštevuje akademický maliar Ondrej Zimka, ktorý ju považuje za jeden z najkrajších kútov Slovenska. Okolo celej vodnej nádrže je vybudovaná cyklotrasa s nádhernými výhľadmi. Nad bývalou obcou Harvelka je vybudovaná rozhľadňa. Ako spomienka na zatopené obce stojí už len kostol – ako biely maják.

vodna nadrz nova bystrica


Okolo celej vodnej nádrže je vybudovaná cyklotrasa s nádhernými výhľadmi. Nezabudnite navštíviť pôvodný riečnický kostol, rozhľadňu vybudovanú nad osadou Harvelka a zaspomínajte si na históriu tohto magického miesta.

View the embedded image gallery online at:
https://www.regionkysuce.sk/riecnica-a-harvelka#sigProId12bbf98664

Autor: OCR Kysuce

Pin It