kalendarium podujati 2016 kópiaV priebehu roka jednotlivé kysucké obce a mestá pripravujú podujatia, ktoré sú tradičné pre náš región. Sú však aj také, ktoré sú výnimočnejšieho rázu, pripravované pre zábavu a oddych, športové a spoločenské vyžitie.

Organizácia cestovného ruchu Kysuce už po druhýkrát zostavila pre všetkých návštevníkov, turistov i miestnych obyvateľov kalendárium podujatí regiónu Kysuce. 

Kalendárium podujatí je možné si stiahnuť v PDF formáte na tomto odkaze, prípadne bezplatne získať jeho tlačenú podobu v informačných centrách v regióne, ubytovacích zariadeniach, u partnerov organizácie a priamo v kancelárii Organizácie cestovného ruchu Kysuce (Námestie slobody 30, budova Mestského úradu v Čadci). 

Aktuálnosť podujatí si vždy odporúčame overiť na webovej stránke www.regionkysuce.sk

Všetkých Vás srdečne pozývame na podujatia regionálneho i nadregionálneho významu a tešíme sa na Vašu účasť.