Description

Vitaj leto – leto je tu Kultúrne vystúpenie pozvaných hudobných skupín, folklórnych skupín a diskotéka. (Hudobno-zábavné pásmo Štefana Hruštinca, hudobná skupina Veľký Dom, HS Čierňanskí seniori, hudobná a folklórna skupina z Poľskej republiky, vystúpenie žiakov zo ZUŠ M.R.Štefánika – elokované pracovisko Čierne, diskotéka, stánky s občerstvením od spolkov a združení v obci (DHZ, JDS, PO TES, ŠK Čierne...).

Comments