korna osady 004Naša obec Korňa bola tento rok úspešná s projektom „Cesta korňanskými osadami“, ktorý sa zrealizoval vďaka podpore z Nadačného fondu Mobis v Nadácii Pontis. V rámci projektu sa vybudoval nový náučný turistický chodník a jeho značenie, ktoré Vás prevedie našimi osadami.

Náučný chodník začína U Dubači. Cez osadu Barčákovci prídete k obnovenému historickému mostu z roku 1943 v osade U Bugali. Pokračujete ďalej cez osadu U Pozlatky a ocitnete sa v osade U Šulcov, kde si môžete prezrieť Veterný mlyn a môžete si oddýchnuť a pokochať sa krásnymi výhľadmi do ďaleka. Cez osadu Sadlekovci potom pokračujete na Šľahorku a odtiaľ dole kopcom do Majtána. Je to nenáročná prechádzka vhodná aj pre rodiny s malými deťmi a seniorov. Spoznáte nové zákutia a zaujímavosti v našej obci.

Mgr. Jana Rapušáková

Pin It