ruzencova cesta 49Región Kysuce je spojený s vierou miestnych ľudí, kresťanskou láskou a pokorou. Krížové cesty lemujú nejeden kopec kysuckých obcí, prícestné kríže a kaplnky dotvárajú celkový kolorit a prírodný ráz regiónu. Možno práve tam ľudia nachádzajú ten "Božský pokoj", možno svoju vnútornú silu, ale nepochybne vďačnosť za všetko, čo majú. 

Ružencová cesta je slovenským unikátom 

V roku 2022 vznikla vo Vysokej nad Kysucou unikátna Ružencová cesta, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Samotné dielo pozostáva z piatich železných skulptúr, ktoré postupne znázorňujú jednotlivé tajomstvá štyroch ružencov (radostný, slávnostný, bolestný, svetla). 

Autorom grafík jednotlivých tajomstiev všetkých ružencov je akademický sochár Jozef Mundier. Grafické návrhy následne digitálne spracovala spoločnosť Magma a na kortenové oceľové platne plazmovým lúčom vypálili zamestnanci spoločnosti  K – Ten KOVO, s. r. o. z Vysokej nad Kysucou. Každá skulptúra váži viac ako pol tony. 

Dokonalá súhra kysuckých profesionálov priniesla svoje ovocie v podobe bezchybného projektu. 

Základné informácie o pešej trase

Ružencová cesta sa nachádza v obci Vysoká nad Kysucou (okres Čadca). Má 5 zastavení, ktoré sú rozmiestnené na úseku medzi Kostolom sv. Matúša (v centre obce) a Kaplnkou Panny Márie - Lurdskej v osade Vrchrieka.

 • Dĺžka: 1,6 km
 • Prevýšenie: 255 m
 • Čas pešej chôdze: cca 50 minút
 • Terén: lúčny a lesný, nevhodný pre kočík
 • Prístup: celoročný

 

Parkovanie:

 • pri obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou
 • pri kostole sv. Matúša

Vlaková zastávka/autobusová zastávka:

 • Vysoká nad Kysucou, žel. stanica
 • Vysoká nad Kysucou, Jednota 

Návrat:

 • rovnakou trasou späť do centra Vysokej nad Kysucou 
 • napojením na Javornícky hrebeň - smer Vrchrieka (ďalej U Melocíka, Stratenec) alebo Semeteš po   marker symbol turistika major red 

Zhrnutie:

Príjemná nenáročná trasa lesným a lúčnym terénom s dĺžkou do 2 km, možnosťou duchovného rozjímania a tichej modlitby. Zaujímavosti v centre obce (Slnečné hodiny, Rozprávková lavička, Pamätná izba E. A. Cernana); kaplnka - ako cieľový bod trasy. 

mapa trasa ruzencovej cesty

Fotogaléria:

Autor fotografií: Štefan Strýček 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Radostný ruženec:
(modlí sa v pondelok a sobotu, v Adventnom období aj v iné dni)

Prosby k preddesiatku: a) … Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru. b) … Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej. c) … Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.

 1. Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
 2. Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
 3. Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
 4. Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala.
 5. Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.

Ruženec svetla: (modlí sa vo štvrtok)

Prosby k preddesiatku: a) … Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.  b) … Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.  c) … Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

 1. Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
 2. Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
 3. Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
 4. Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia.
 5. Ježiš, ktorý nám dal seba samého za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.

Bolestný ruženec:
(modlí sa v utorok a piatok, v Pôstnom období aj v iné dni)

Prosby k preddesiatku: a) … Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum. b) … Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu. c) … Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.

 1. Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
 2. Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
 3. Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
 4. Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
 5. Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Slávnostný ruženec:
(modlí sa v stredu a nedeľu, vo Veľkonočnom období aj v iné dni)

Prosby k preddesiatku: a) … Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky. b) … Ježiš, ktorý nech riadi naše slová. c) … Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.

 1. Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
 2. Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
 3. Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
 4. Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
 5. Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
Pin It