thumb Velky Polom ikonaVeľký Polom je najvyšším vrcholom na slovenskej strane Moravsko-sliezskych Beskýd. Nachádza sa v katastrálnom území obce Raková.

Vypína sa vo výške 1 067 m n. m. a jeho vrcholová časť je prírodnou rezerváciou s 5. stupňom ochrany na oboch stranách hranice. 

Najcennejšou časťou rezervácie sú zbytky pôvodných pralesovitých porastov. Rastú tu predovšetkým smreky,  jedľa biela a javor horský. Les si tu žije svoj vlastný život. Z dôvodu možného pádu vetví a stromov aj v prípade bezveterného počasia, je vstup do lokality na vlastné nebezpečenstvo. Je potrebné byť opatrný. Pohyb mimo značeného chodníka je zakázaný.   

Pre bežného turistu pripomína vrchol a okolie Veľkého Polomu možno "mesačnú krajinu" - stromy vyvrátené aj s koreňmi, kmene zlomené, stromy vyschnuté, polámané. Pomohol tomu nielen kôrovec, ale i veterné počasie, ktoré na hrebeni nie je zriedkavé. Vstupujete do lesa, v ktorom hospodári čas a prírodné živly. 

Prístup:

Z  Bieleho Kríža po červená turistická značka medzi slovensko - českou hranicou  cca 13 km/4 hod. 

Z Rakovej, Korcháňovci po modrá turistická značka cca 5,4 km/2 hod. 

Z Mostov u Jablunkova (CZ) po  červená turistická značka 7,7 km/2:40 hod. 

Z Horní Lomné (CZ) po žltá turistická značka a následne z Muřínkového vrchu po červená turistická značka  cca 5 km/1:45 hod. 

Najkratší prístup: 

Z Olešnej, časť Klin  (je možné prísť autom až ku kaplnke na Muřínkovom vrchu) je Veľký Polom vzdialený 1,2 km/0:30 hod, stúpanie: 132 m.

Prístup na bicykli:

Vzhľadom na množstvo popadaných stromov prejazd na bicykli neodporúčame. 

Zaujímavosť: 

Lokalita je známa výskytom hlucháňa hôrneho. Jeden kilometer od vrcholu je situovaná krásna kaplnka na Muřínkovom vrchu s upravenou studničkou. Dva kilometre je vzdialená Kamenná chata (CZ) s rozhľadňou Tetřev a v blízkosti chaty Skalka a Severka (obe CZ). 

Fotogaléria:

Pin It