osady vysoka nad kysucou 007Prvá písomná zmienka o Vysokej pochádza z roku 1615, keď sa uvádza vo svedeckej výpovedi ohľadom zbojníctva pod starším názvom Lupežov. Osídľovanie územia prebiehalo formou kopaničiarskej kultúry.

Kopanice vznikali vyrúbavaním stromov alebo kríkov v blízkosti salašov a následným klčovaním (vykopávaním koreňov zo zeme) a žiarením (spaľovaním zvyškov stromov a kríkov) rúbanísk. Vznik poľnohospodárskej pôdy pri salašoch a jej využívanie, viedlo k usadlejšiemu spôsobu života. Takto vzniknuté nové sídliská pokladáme za kopaničiarske, ktoré sa svojimi znakmi odlišujú od dedín založených na valašskom práve osobitným hospodársko – správnym životom. Formou osád či samôt je pokryté takmer celé katastrálne územie obce.

Ich postupným vyľudňovaním v posledných rokoch začali kopanice presnejšie osady či samoty plniť sídlenú funkciu a začali byť vyhľadávanou turistickou destináciou a stávajú sa rekreačným fenoménom. Osady vo Vysokej nad Kysucou si udržiavajú svoj pôvodný ráz čo v kombinácii s čarokrásnou prírodou vytvára dokonalú ilúziu, akoby sa človek vrátil v čase a ocitol sa pred štyristo rokmi v Lupežove...

Link: www.vysokanadkysucou.sk

Pin It