kalvaria krasno 002Tvorí ju 14 zastavení s unikátnymi kovovými plastikami od sochára a architekta Stanislava Mikovčáka.

Pin It