mur historie 004Unikátny projekt zameraný na záchranu historického dedičstva a architektúry Kysúc, patrí k najnavštevovanejším miestam obce Korňa. Obec Korňa v spolupráci s Organizáciou cestovného ruchu Kysuce sa spojili s cieľom záchrany historického dedičstva a architektúry Kysúc a vytvorením atraktívnych miest pre návštevníkov Kysúc.

Hlavným cieľom projektu Múr histórie je záchrana dreveníc a kamenných stavieb, ktoré sa už nedajú zachrániť, pretože majú prehnité strechy, krovy  a steny. Po osadách na celých Kysuciach  ako aj v našej obci je takýchto dreveničiek mnoho. Nie vždy je však jednoduché sa dohodnúť s majiteľmi na darovaní,  pretože nie vždy sú vysporiadané vlastnícke vzťahy.

Múr histórie sa nachádza v centre obce, vedľa odbočky na pútnické miesto Živčáková, ktoré je známe svojou vysokou návštevnosťou ľudí z rôznych krajín Európy. Pri návšteve pútnického miesta určite neminiete tento unikátny skvost obce. Vznikli tu krásne fotomiesta nielen pre domácich, ale najmä návštevníkov zo širokého okolia. Múr histórie je doplnený starými čiernobielymi fotografiami pochádzajúcimi z roku 1986, na ktorých sú drevenice z rôznych osád Korne, ktoré sa vyznačujú sa zaujímavou architektúrou a zachytávajú skutočný ťažký život obyvateľov obce. Rovnako pôsobí aj stena s náradím, ktorým v minulosti ľudia obrábali svoje políčka. Neváhajte a pristavte sa pri tomto unikátnom diele a spoznajte život svojich starých rodičov a prarodičov.

Pin It