skalite kudlov kaplnka 4V časti obce Kudlov sa nachádza murovaná kaplnka Povýšenia sv. kríža, ktorá je postavená na mieste staršej drevenej kaplnky postavenej v roku 1911, a to z iniciatívy Juraja Krčmárika.

Kríž, ktorý pred ňou stojí (vstavaný do priečelia) pochádza z roku 1835 a bol tesaní v Skalitom miestnym kamenárom Ondrejom Špilákom z kameňa z Bystrickej doliny. Pri tomto kríži sa začali konať púte po významnej udalosti, ktorú zachytil miestny farár Jozef Randík vo svojich Zprávach z farnosti. Písalo sa v nich, že v roku 1905 bolo veľké sucho a hrozilo, že úroda vyjde navnivoč. Ľudia sa s veľkou úzkosťou zhromaždili v deň sv. Anny pri tomto kríži a prosili o rosu z neba. Ešte v ten deň začal padať tichý dážď a zažehnal neúrodu.

Od tej doby sa ľud z horného konca chodieval k tomuto krížu modliť svätý ruženec a vzhľadom na časté dažde a búrky sa rozhodli postaviť nad krížom kapličku. Zo zozbieraných a došlých milodarov kúpili asi 100 kg zvon a začali stavať drevenú kapličku. Stavba však sklamala, lebo pri zvonení sa celá kolísala, a preto v roku 1912 bola namiesto nej postavená murovaná kaplnka. V súčasnosti sa pri kaplnke koná výročná púť a slávnostná sv. omša v nedeľu po sviatku Povýšenia Svätého kríža (14. septembra).

Pin It