goralske slavnosti 1Goralské slávnosti majú osobitný raz. Je to tradícia svätojánskej noci, ktorej symbolom bola zapálená vatra v podvečer sviatku sv. Jana Krstiteľa, ktorý je patrónom farnosti a kostola od jej založenia. Tento starodávny zvyk sa stal zárodkom slávnosti goralskej kultúry. Znaky goralskej kultúry na Kysuciach sú odrazom slovensko-poľských vzťahov a samotnej blízkosti týchto dvoch krajín.

Tradícia folklórneho festivalu Goralské slávnosti v Skalitom bola založená v roku 1992. Goralské slávnosti sú medzinárodný festival na ktorom sa prezentujú tradičné ľudové zvyky. Za účelom každoročného organizovania Goralských slávnosti bol vybudovaný v centre obce drevený amfiteáter. Počas trvania goralských slávnosti sa na pódiu predstavilo viac ako 170 súborov a sólistov v rámci nich takmer 4 000 umelcov na približne 300 vystúpeniach. Na slávnostiach vystupujú folkloristi špičkových profesionálnych súborov zo Slovenska aj zahraničia spolu aj s domácimi súbormi. Nositeľmi týchto tradícií sú v našej obci ĽH Capkovci, Goroľ muzička zo Skalitého a heligonkárka a speváčka Vlasta Mudriková.

Pin It