zvonica makov u gregusi 002Jednou z dominánt v Obci Makov máme zvonicu u Greguší, ktorá ako jediná prežila vypálenie osady nacistickými vojakmi dňa 13.12.1944. Pôvodná drevená zvonica, nachádzajúca sa v osade Greguše, bola vybudovaná už v roku 1850. Tá bola do dnešnej podoby nahradená novšou až v roku 1997, kedy ju na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie posvätil vtedajší vdp. farár Pavol Mitaš.

V júni 2020 bola z dôvodu zatekania strechy vymenená pôvodná šindľová krytina. Zvonica okrem iného ako jediná spomedzi všetkých stavieb prežila vypálenie osady nacistickým vojskom dňa 13. decembra 1944. Oceľový zvon, umiestnený v tejto drevenej zvonici, bol vyhotovený v Nemecku, v roku 1880, v bochumerskej zlievarni s názvom Bochumer Verein Gußstahl-Fabrikation. Vďaka maďarským nápisom, situovaným na povrchu zvona, sa dozvedáme, že oceľový zvon bol zadovážený z milodarov veriacich makovskej farnosti, pod správou a duchovnou službou vtedajšieho pastora a dekana Františka Ottingera.

Aj napriek tomu, že počas vojnovej rekvirácie zvonov, v čase prvej svetovej vojny (konkrétne v rokoch 1916 až 1917), vojenská armáda nehabala z kostolných veží a zvoníc oceľové zvony, osadníci Greguší zvon zvesili a na celé tri mesiace schovali do kopy hnoja, čím ho vtedy pred možnou rekviráciou uchránili.

 

Pin It