vojnove bunkre zakopcie 002V lesnom poraste, na pasienkoch i lúkach , ale aj priamo v záhradách občanov sa zachovali viac ako dve desiatky bunkrov, stovky metrov spojovacích zákopov, zvyšky pozorovacích a veliteľských stanovíšť.

Ide o opevňovacie práce, do ktorých nemecká armáda na prelome rokov 1944/45 zapriahla obyvateľov Zákopčia v márnom úsilí zabrániť Sovietom v postupe. Dnes sú významným mementom vojny a jej obetí, na čo by sme stále nemali zabúdať. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o guľometné a pozorovacie hniezda vedené pod názvom „Kochbunker“ pomenované podľa navrhovateľa tohto objektu Ericha Kocha. Zo stavebného hľadiska ide o železobetónovú konštrukciu kruhového pôdorysu s vonkajším priemerom 185 cm a konštrukčnou výškou cca 200cm, ktoré vyčnievajú nad terénom cca 50 až 80 cm.

Hrúbka steny betónu vystuženého železnými prútmi je 28 – 30 cm. Každý bunker mal dva pozorovacie otvory o rozmeroch 25 x 60 cm a vstupný vchod. Vzhľad povrchu betónovej konštrukcie a iné faktory nasvedčujú tomu, že bunkre sa budovali na mieste nalievaním betónu do vopred pripraveného debnenia s osadenou výstužou. Pozoruhodná je geometrická presnosť konštrukcie samotného valca, časti guľovej plochy – stropu a samotná kvalita betónu po 60 rokoch. Toto sú iba základné informácie o nájdených bunkroch osadených v pôvodnom teréne ale aj vybagrovaných a premiestnených na iné miesta v časti obce od Flašíka smerom k Ústrediu a v časti obce u Tarabov.“

Pin It