kaplnka u rulcov zakopcie 2

Ako sa píše vo farskej kronike už v roku 1947 bol daný podnet na výstavbu kaplnky u Rulcov. Počas štyroch rokov nadobúdala svoju podobu, až sa všetko zavŕšilo posviackou k úcte Božského Srdca.

Zlomovým bol rok 2005, kedy sa táto najväčšia kaplnka v Zákopčí odela do nového šatu, stala sa miestom trvalej prítomnosti Spasiteľa v Oltárnej sviatosti a pravidelným bohoslužobným miestom pre ľudí i z okolitých dolín.

Pin It