kostol zakopcie 002Kostol postavený v barokovo-klasicistickom slohu z roku 1971 je dominantou obce. Na stene nad hlavným oltárom je zavesený obraz sv. Jána Krstiteľa, ktorý je aj patrónom kostola.

Kostol bol postavený na žiadosť kniežaťa Antona Esterházyho a posvätený R.P. 1801. Tento jednoloďový kostol v pôdoryse tvaru obdĺžnika, má hranolovitú vežu v priečelí a loď je ukončená polkruhovým uzáverom presbytéria. Štíhla veža kostola je ukončená barokovou cibuľovitou strechou s laternou. Interiér kostola je v slohu z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia, je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi dosadajúcimi na piliere.

Interiér kostola zdobí aj plastika - pieta z druhej polovice 18. storočia. Pred kostolom je umiestnený aj kamenný kríž a dve sochy sv. Cyrila a Metoda. Kostol sa nachádza v miestnej časti Majer, patrí pod farnosť Zákopčie, dekanát Čadca a Žilinskú diecézu . V obci pôsobil ako farár aj Ján Haranta, známy básnik katolíckej moderny. Pod vrchom Osobité nad farou v Zákopčí sa nachádza krížová cesta, ktorá bola posvätená v roku 2005 na sviatok Povýšenia kríža. Odvtedy zostupuje do sŕdc tých, ktorí s modlitbou vystupujú až ku kameňu zmŕtvychvstania.

Pin It