valy1Šance - Valy tvorili celý systém obranných objektov spojených valmi s priekopami, ktoré mali slúžiť pri obrane Jablunkovského priesmyku proti tureckému nebezpečenstvu. V 17. storočí boli využívané na obranu Sliezska proti vpádom uhorských povstaleckých vojsk počas protihabsburských povstaní.

Staré šance v katastri Svrčinovca boli postavené pravdepodobne ešte do konca prvej polovice 16. storočia, no v prameňoch sa prvý raz spomínajú v roku 1578 ako Alte Schantze. Neskôr boli rozšírené o dva polbastióny na juhovýchodnej strane. Malé Šance, ktoré sa nachádzajú na vrchu Valy pri Čiernom sa prvý raz spomínajú v roku 1644 a v roku 1664 boli rozšírené. V roku 1663 sa začalo neďaleko obce Mosty s výstavbou nového opevnenia – Veľkých alebo Jablunkovských šancí, ktoré boli neskôr vyhlásené za zemskú pevnosť a získali stálu posádku. V druhej polovici 17. storočia boli vybudované ďalšie opevnenia napr. Hajducké šance na vrchu Studeničný v Mostoch u Jablunkova (ČR), Volské šance pri Koniakówe v Istebnej (PL). Išlo zväčša o štvorhranné alebo hviezdicové opevnenia tvorené zemným valom, suchými priekopami a palisádami. Jednotlivé šance boli prepojené drobnými fortifikačnými prvkami – tzv. redutami. Také sa nachádzali napr. v lokalite Megoňky v katastri Čadce či v Doline v Mostoch u Jablunkova. V roku 1765, kedy navštívil Jablunkovské Šance cisár Jozef II., boli už niektoré z opevnení v ruinách (Hajducké šance). V roku 1848 boli Jablunkovské šance definitívne vyradené ako zastaraný obranný systém.

V súčasnosti sa zo Starých Šancí vo Svrčinovci zachovali relikty valov s priekopou. V Čiernom sa dodnes nachádza pozostatok obranného systému v dĺžke asi 2,5 km v podobe zemného valu s redanmi a tromi štvorcovými redutami. Viditeľné sú i Malé Šance s hviezdicovitým zemným opevnením a priekopou. V oboch lokalitách bolo archeológmi objavené množstvo črepov kuchynskej keramiky, kachlíc i fragmenty fajok.

Prístup:

Jablunkovské Šance: Z Čadce cez Milošovú na štátnu hranicu s ČR.

Malé Šance: Od železničnej zastávky Čierne – zastávka po modrej značke na Trojmedzie.

Staré Šance vo Svrčinovci: po zelenej značke 5557, nástup na značenú trasu možný aj zo železničnej zastávky.

 

Pin It