thumb Jelitov 2Drevená kaplnka v Staškove - Jelitove bola postavená už v roku 1888. V roku 1937 ju nahradila murovaná kaplnka, ktorá slúži veriacim dodnes.

Kaplnka je zasvätená matke Panny Márie - Sv. Anne, ktorá je zároveň aj patrónkou matiek, manželiek, orodovníčkou za požehnanie dieťaťa a šťastný pôrod, čo v sebe nesie určitú symboliku.

So svojim mužom Joachimom mali neplodné manželstvo, dcéra sa im narodila vo vyššom veku až po 40 dňoch Joachimovho modlenia a postenia v horách, po ktorých sa im obom zjavil anjel so slovami o vyslyšaní ich modlitieb. 

Podľa kresťanskej ikonografie býva svätá Anna zobrazovaná v dlhých šatách, s hlavou zahalenou závojom. K jej atribútom patria kniha ako symbol učenosti a múdrosti (učí Pannu Máriu) alebo ľalia ako odkaz na nepoškvrnenosť Panny Márie. Jej sviatok sa v liturgickom kalendári katolíckej cirkvi slávi 26. júna. Pri tejto príležitosti sa ku kaplnke v Jelitove koná každoročná púť. 

Krásnu murovanú kaplnku obklopuje krížová cesta siedmych bolestí Panny Márie - 1. proroctvo Simeona v chráme 2. útek do Egypta 3. strata dvanásťročného Ježiša v chráme 4. stretnutie s Ježišom na krížovej ceste 5. Ježišovo ukrižovanie a smrť 6. Ježišovo snímanie z kríža 7. pohreb Ježiša.

Ľudia okrem pokoja v krásnom prírodnom prostredí kaplnky vyhľadávajú predovšetkým pramene čistej horskej vody, ktorá pod ňou vyteká. Táto voda je nevýslovne chutná a v horúcich dňoch osviežujúca. Areál kaplnky je upravený, sú v ňom umiestnené viaceré lavičky na oddych a rozjímanie. Súčasťou areálu je aj verejná knižnica - búdka s knihami, ktoré si môžete požičať, vymeniť, prípadne do ktorej môžete vložiť doma nepotrebnú knižku. Kaplnka je súčasťou 16 km dlhého náučného chodníka Jozefa Kronera.

Prístup: Bezproblémový pešo, autom, autobusom, na bicykli. Kaplnka sa nachádza cca 100 m od hlavnej cesty v časti Staškov - Jelitov (zo Staškova cez Olešnú, smer Klokočov, cca 6 km od rodného domu Jozefa Kronera), pri ktorej je drevená informačná tabuľa.

Autobusová zastávka: Staškov, Jelitov Čečotka (www.cp.atlas.sk)

Fotogaléria:

Pin It