sindliarRemeslá tvorili v minulosti veľmi dôležitý zdroj obživy Kysučanov. Dedili sa z pokolenia na pokolenie. Jednotlivé výrobky sa od seba určitým spôsobom odlišovali a nebolo ťažké rozpoznať prácu jednotlivých majstrov.

Pri práci používali zväčša ručné nástroje alebo jednoduché stroje. Vyrobené veci boli určené predovšetkým na domácu spotrebu, v neskoršom období aj na výmenu a predaj.

Medzi najrozšírenejšie remeslá na Kysuciach patrilo šindliarstvo, košikárstvo, tesárstvo, kolárstvo, výroba plátna, garbiarstvo a z remesiel tzv. vandrovného charakteru bolo najvýznamnejšie drotárstvo.
Košikári plietli koše na zemiaky najčastejšie zo zeleného vŕbového prútia. Kolári vyrábali z opracovaného dreva vozy, kolesá, drevené pluhy, hrable, vidly. Kováči ich dopĺňali železnými kovanými výrobkami, vyrábali sekery a motyky. Tesári kresali guľatinu na trámy, z ktorých sa stavali chalupy i hospodárske budovy. Na pokrývanie striech sa používal šindeľ. Tvrdé klimatické podmienky na Kysuciach sa vždy postarali o to, že šindliari mali vždy dosť práce.

Drotárstvo
Patrilo k najstarším doplnkovým zamestnaniam na Kysuciach. Išlo a vandrovné zamestnanie, v ktorom platil nepísaný zákon, podľa ktorého sa každý mohol zdržiavať len v určitých krajinách a okresoch tak, aby sa vyhlo nedorozumeniam a sporom. Toto zvykové právo sa odovzdávalo z pokolenia na pokolenie. Drotári sa zaoberali výrobou a predajom výrobkov z plechu a drôtu a podomovým opravovaním kuchynského riadu.

drotari07

drotár Róbert Hozák 

Šindliarstvo

Šindeľ bol nielen vhodnou krytinou, ale aj významným obchodným artiklom. Bol zdrojom nezanedbateľných prímov do domácnosti chudobného roľníka. Kysuckí šindliari boli vyhlásenými majstrami svojho remesla. Často boli pozývaní aj na niekoľko mesačné práce ďaleko za hranice regiónu. Ak šindliar ostával na Kysuciach, chodieval do hôr približne na jeden týždeň. Tam si sám varil a často, priamo na mieste výskytu vhodnej suroviny, vyrábal šindeľ.
Strúhanie šindľa ovládal skoro každý gazda, lebo občas bolo treba šindeľ na opravu striech. V zimnom období veľa mužov strúhalo šindeľ na odpredaj, aby si prilepšili. Strúhanie šindľa nezaniklo v kysuckých pľacoch ani dnes. V malom strúha niekoľko výrobcov v Korni.

sindliar

Košikárstvo

Košikárstvo v minulosti slúžilo predovšetkým na výrobu úžitkových predmetov do domácnosti. Košikárstvo bola zväčša mužská práca, pretože na prútie bolo potreba vynaložiť aj určitú silu a námahu. Známym kysuckým košikárom je pán Šulek z Olešnej. 

kosikar jozef sulek

 

Literatúra použitá z knihy: Kysuce (autor: Jaroslav Velička)

Pin It