Bukov 6Bukovský minerálny prameň bol vyhlásený za prírodnú pamiatka v roku 1973. Pôvodne vytekal v lese nad Bukovským  potokom, po výstavbe cesty dolinou bol jeho odtok prevedený rúrou popod túto cestu a výtok bol upravený tak, že voda vyteká z kamennej  steny rovno do potoka.

Prameň bol v roku 2007 upravený.

Najkratší prístup zo stredu mesta sa začína cestou, ktorá vedie z Námestia slobody cez most k nákupnému centru TESCO. Odtiaľ cestou k prejazdu bývalej železničnej vlečky na začiatok miestnej časti Bukov. Odtiaľ je to k prameňu asi 15 minút chôdze. 

Od roku 2017 môžu byť z dôvodu výstavby diaľnice v blízkosti danej mestskej časti rôzne dopravné obmedzenia na vstup do lokality osobným automobilom. 

 

Pin It