Region Kysuce leży na skrzyżowaniu trzech państw – Republiki Słowackiej, Czeskiej oraz Rzeczypospolitej. Na wschodzie graniczy z powiatem Námestovo i Dolný Kubín, na południu z powiatem Žilina i na południowym zachodzie z powiatami Považská Bystrica oraz Bytča.

Terytorium regionu cechuje się dużą nierównością reliefu o wysokościach od 323 m, n.p.m. (nad poziomem morza). W „Kysuckiej bramie“ do 1 236 m n.p.m. (szczyt Wielkiej Raczy).

Wyraźną część powiatu zajmują porosty leśne, które tworzone są przeważnie przez lasy iglaste, jako wynik przeszłych bezleśnych pozycji dolinnych i stokowych. Do zachowanych pierwotnych społeczeństw roślinnych należą lasy liściaste i mieszane, w szczególności bukowe oraz bukowo – jodłowe.

Warunki dla rolnictwa są niekorzystne z punktu widzenia wartości gleby oraz warunków atmosferycznych. Terytorium powiatu cechuje teren górzysty. Prawie 59% obszaru zajmują lasy.

Dominującą atrakcją jest rzeka Kysuca,  która płynie środkiem obszaru. Region tworzy razem 34 gminy i 4 miasta. Największymi ośrodkami są miasta Čadca z 25 000 mieszkańcami, Kysucké Nové Mesto z 16 000 mieszkańcami, Turzovka z 7 700 mieszkańcami oraz Krásno nad Kysucou z 6 900 mieszkańcami. 

zima kysuce trasa

Wyraźny wpływ na stosunki klimatyczne obszaru ma pozycja geograficzna oraz wysokość nad poziomem morza. Klimatycznie region Kysuce należy do umiarkowanej ciepłej strefy klimatycznej. Średnie roczne sumy opadów w dolinach sięgają 850-900 mm, szczyty łańcuchów górskich do 1 300 mm.

Pokrywa śnieżna na Kysucach trwa 100-110 dni w roku przy średniej wysokości śniegu 30-40 cm, na grzbietach Beskid Kysuckich nawet 140 dni przy wysokości 100 cm.

 

Region ma dobre warunki dla sportów zimowych oraz wypoczynku. Na obszarze powiatu znajdują się tylko surowce bezrudne, Chodzi głównie o budowlane surowce mineralne – kamień budowlany, żużlowe piaski, oraz gliny ceglarskie. Ciekawostką jest znalezisko ropy w gminie Korňa, gdzie znajduje się chronione zjawisko naturalne Korniańskie źródło ropne.

Na terytorium znajduje się kilka źródeł wód mineralnych: źródło - Vojtovskie źródło w Čadcy, a cechuje się ono regularnymi wylewami metanu, źródło w Bukovie przy Čadcy zawiera siarkowodór i inne.

Pin It