Region Kysuce rozprzestrzenia się w północnozachodniej części Republiki Słowackiej na obszarze 934 km2, na terytorium dwóch całości administracyjnych, i to powiatu Čadca i Kysucké Nové Mesto, co przedstawia 1,9 % powierzchni Republiki Słowackiej. Region Kysuce leży na skrzyżowaniu trzech państw – Republiki Słowackiej, Czeskiej oraz Rzeczypospolitej. Na wschodzie graniczy z powiatem Námestovo i Dolný Kubín, na południu z powiatem Žilina i na południowym zachodzie z powiatami Považská Bystrica oraz Bytča.

Terytorium regionu cechuje się dużą nierównością reliefu o wysokościach od 323 m, n.p.m. (nad poziomem morza). W „Kysuckiej bramie“ do 1 236 m n.p.m. (szczyt Wielkiej Raczy). Wyraźną część powiatu zajmują porosty leśne, które tworzone są przeważnie przez lasy iglaste, jako wynik przeszłych bezleśnych pozycji dolinnych i stokowych. Do zachowanych pierwotnych społeczeństw roślinnych należą lasy liściaste i mieszane, w szczególności bukowe oraz bukowo – jodłowe. Warunki dla rolnictwa są niekorzystne z punktu widzenia wartości gleby oraz warunków atmosferycznych. Terytorium powiatu cechuje teren górzysty. Prawie 59% obszaru zajmują lasy.

Dominującą atrakcją jest rzeka Kysuca,  która płynie środkiem obszaru. Region tworzy razem 34 gminy i 4 miasta. Największymi ośrodkami są miasta Čadca z 25 000 mieszkańcami, Kysucké Nové Mesto z 16 000 mieszkańcami, Turzovka z 7 700 mieszkańcami oraz Krásno nad Kysucou z 6 900 mieszkańcami.
Wyraźny wpływ na stosunki klimatyczne obszaru ma pozycja geograficzna oraz wysokość nad poziomem morza. Klimatycznie region Kysuce należy do umiarkowanej ciepłej strefy klimatycznej. Średnie roczne sumy opadów w dolinach sięgają 850-900 mm, szczyty łańcuchów górskich do 1 300 mm. Pokrywa śnieżna na Kysucach trwa 100-110 dni w roku przy średniej wysokości śniegu 30-40 cm, na grzbietach Beskid Kysuckich nawet 140 dni przy wysokości 100 cm. Region ma dobre warunki dla sportów zimowych oraz wypoczynku. Na obszarze powiatu znajdują się tylko surowce bezrudne, Chodzi głównie o budowlane surowce mineralne – kamień budowlany, żużlowe piaski, oraz gliny ceglarskie. Ciekawostką jest znalezisko ropy w gminie Korňa, gdzie znajduje się chronione zjawisko naturalne Korniańskie źródło ropne. Na terytorium znajduje się kilka źródeł wód mineralnych: źródło - Vojtovskie źródło w Čadcy, a cechuje się ono regularnymi wylewami metanu, źródło w Bukovie przy Čadcy zawiera siarkowodór i inne.