Novinky

Radi spoznávate región zo sedla bicykla a stalo sa vám už, že ste si trasu skrátili kvôli tomu, že zaujímavá lokalita je príliš ďaleko? Aj v tomto roku Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s ďalšími subjektmi zabezpečuje cyklobus na trase Žilina - Nová Bystrica a späť. 

Príroda sa opäť zobúdza a my môžeme byť očitými svedkami toho, čo v zime ukrýval sneh. Odpadky vôkol nás sú dôkazom toho, že nie všetkým ľuďom záleží na prostredí, v ktorom žijú, pracujú a trávia voľný čas s rodinou.