Čierne 6Obec Čierne sa nachádza na severozápade Slovenska – na Kysuciach. Na jej území sa stretávajú hranice troch štátov: Českej, Poľskej a Slovenskej republiky. Tento bod sa nazýva Trojmedzie. V roku 2007 sa tu vybudovala turistická lávka, ktorá preklenula roklinu a spojila Slovenskú republiku s Poľskom. Postupne samosprávy prihraničných obcí tu budujú základnú turistickú infraštruktúru.

Trojmedzie je celoročne navštevované turistami a koná sa tu viacero pekných medzinárodných stretnutí. Veľmi príťažlivé sú: stavanie mája, medzinárodný detský tábor, Goralský maratón, Slávenie sv. omše za účasti biskupov 3 štátov, turistické putovanie po 3 štátoch a Silvester na Trojmedzí – vítanie nového roka.

Pri budovaní diaľnice D3 Slovenská republika – Poľsko plánuje obec Trojmedzie prepojiť jednou cestou cez české územie a druhou cestou cez poľské územie. Turisti z Českej a Poľskej republiky by sa potom mohli bezproblémovo dostať z Trojmedzia do obce, kde by sa zoznámili s našou slovenskou kultúrou, zvykmi, tradíciami a krásnou prírodou obce i celého Slovenska.

Najvýznamnejší údaj o počiatku obce poskytuje urbár Budatínskeho panstva z roku 1690, kde v stati o poddanskej obci Čierne sa uvádza „Anno 1645, jak se počala stavať dedina". Podľa kronikára, územie Čierneho pred založením pokrývali tmavé, čierne hory, podľa ktorých pomenovali novú obec. Ľudová tradícia zase hovorí, že na vyšnom konci dediny sa nachádzala čierna, rašelinová zem, podľa ktorej dali prvý osadníci obci názov „Čierne". Iný prameň uvádza, že názov Čierne pochádza zo starodávneho slova „crn", ktorým starí ľudia označovali nezarastené miesta pod húštinou pred vrcholom hory. Teda „crným miestom" až z toho vzniklo pomenovanie obce – Čierne. Cez obec preteká rieka Čierňanka.

Významní rodáci:

 • Alojz Strýček – profesor, prekladateľ, misionár
 • Pavol Moravec – kňaz
 • Doc. Ing. Alojz Gomola, CSc. – vysokoškolský učiteľ
 • plk. MUDr. Jozef Cyprich, CSc. – lekár
 • gen. mjr. Ing. Milan Stráňava - generál

Pamiatky:

 • Farský kostol sv. Ignáca z Loyoly
 • Kostol sv. Petra a Pavla
 • Kaplnka sv. Jozefa na Zágruní
 • Hrobka Moravských
 • Kríž u Širanca
 • Kríž u Staša
 • Pamätník padlým v I. svetovej vojne
 • Pamätník obetiam II. svetovej vojny
 • Šance-Valy
 • Most Valy - najvyšší v strednej Európe - 84 m 

Kostol sv. Petra a Pavla Farský kostol sv. Ignáca z Loyoly

Most Valy

Možnosti športu a rekreácie:

Najväčšie podujatia:

 • Stavanie mája na Trojmedzí
 • Goralský maratón
 • Hody
 • Medzinárodný detský letný tábor
 • Medzinárodná svätá omša na Trojmedzí
 • Turistické putovanie po troch štátoch
 • Silvester na Trojmedzí

Pohľad na obec

Pin It