Bylinkova lekaren

Náučný chodník Bylinková lekáreň prechádza krásnymi prírodnými zákutiami a osadami obce Korňa. 

Kde sa náučný chodník nachádza?

Nástup na náučný chodník je pri autobusovej zastávke Korňa, Majtánovci (2. zastávka vyššie od obecného úradu). O jeho existencii informuje aj obecný informačný systém - smerovníky popri ceste. Po cca 10 minútach od začiatku stúpania sa objaví prvý informačný panel - rumanček pravý. 

V teréne nie je vyznačený turistickými pásovými značkami, čiastočne však kopíruje hlavnú červenú turistickú značku (POZOR, v osade Šľahorka červená značka smeruje vpravo, ale náučný chodník pokračuje vľavo). 

lekaren 4

 

Základné parametre chodníka - pešo, na bicykli či kočíkom? 

Náučný chodník je zokruhovaný, dĺžka je cca 3 km. Po umelo vytvorené bocianie hniezdo - oddychové miesto s lavičkami v osade Šľahorka, terén vedie po dobrej asfaltovej ceste, spojovacím úsekom do osady Hrtúsovci (cca 300 m - na mape medzi bodmi 4 a 5) je trasa vedená lesnou cestou; následne opäť dobrá asfaltová cesta až do východiskového bodu.  

S horským bicyklom i športovým kočíkom je náučný chodník schodný. 

Bylinková lekáreň mapa

 

lekaren

lekaren 8

lekaren

 

Náučný chodník pre deti 

S deťmi si vyčleňte na chodník cca 2 hodinky. Zaujímavým elementom môže byť otváranie okienok s textom o bylinkách, prípadne ich vyhľadávanie v prírode.

Po ceste nie je žiadne zariadenia na občerstvenie. Oddychové miesto v osade Šľahorka s lavičkami je vzdialené cca 1,2 km (45 minút). Je aj najvyššie položeným miestom náučného chodníka, odtiaľto sa už len klesá.  

Pri bocianom hniezde je piate zastavenie náučného chodníka (materina dúška). 

 

Náučný chodník má celkovo 11 informačných tabúľ s bylinkami, kríkmi či stromami, ktoré sú pre obec i región Kysuce charakteristické. 

 

Vychylovka 20

Zhrnutie 

Príjemná prechádzka pre rodiny s deťmi nenáročným terénom vhodným aj pre športové kočíky (300 m úsek vedie lesným terénom). Celá trasa má cca 3 km; východiskový bod je dostupný autobusom. Po trase nie je možnosť občerstvenia, avšak dá sa pokračovať Detským náučným chodníkom na Panorama ranč (cca 3,3 km/2 hod.). 

Fotogaléria

 

Pin It