Organizácia cestovného ruchu Kysuce vznikla v roku 2012 ako združenie verejnej správy a privátneho sektora pre podporu cestovného ruchu v regióne Kysúc. Pôvodne mala organizácia 12 zakladajúcich členov, a to mesto Čadca, obce Makov, Oščadnica, Skalité a Vysoká nad Kysucou a 7 podnikateľských subjektov z týchto obcí: Športcentrum Oščadnica, s.r.o., Róbert Kopera RO-KO, SKI Makov, s.r.o, Rudolf Jarabica DOMES, Ján Neumann, JAMA-GASTRO, spol. s.r.o, Cechospol, s.r.o. Skalité. 

V súčasnosti sú členmi aj Mesto Turzovka, obce Klokočov, Raková, Čierne, Olešná, Podvysoká, Staškov,  Adventure golf, s.r.o., BOHR, a.s., Snowparadise, a. s., Kysucká izba, Drevenice Živčáková a Hotel Husárik v Čadci. Hlavný a základný cieľ, ktorý chce OCR Kysuce realizovať od začiatku svojej činnosti je zviditeľnenie regiónu Kysuce, doplnenie infraštruktúry cestovného ruchu a zlepšenie služieb, ktoré prispejú k celkovému obrazu Kysúc ako regiónu, kde návštevníci nájdu miesta pre plnohodnotný, pokojný a aktívny oddych v krásnej prírode.

Činnosť organizácie sa riadi Stanovami a je financovaná z členských príspevkov a zo štátnej dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Finančné prostriedky sa používajú nielen na marketingové aktivity (propagačné materiály, účasť na všetkých veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, spoluorganizovanie tradičných podujatí, turistický informačný systém), ale aj na investičné akcie, ako napríklad informačné tabule, cyklochodníky a náučné chodníky v obciach, ktoré sú členmi.

Členom Organizácie cestovného ruchu sa môžu stať všetky podnikateľské subjekty, bez ohľadu na to, či podnikajú v cestovnom ruchu, za podmienky, že pracujú na území mesta alebo obce, ktorá je členom organizácie. Kysucké mestá a obce sa môžu k organizácii pripojiť, ak s tým bude súhlasiť ich obecné zastupiteľstvo.

Organizácia cestovného ruchu Kysuce propaguje región Kysuce pod spoločným logom a sloganom s úmyslom vytvoriť z tejto časti Slovenska atraktívne cieľové miesto pre všetkých návštevníkov. Svoju činnosť môže ešte zintenzívniť, ak sa k nej pripojí viac obcí, miest a podnikateľských subjektov. Členstvo v organizácii je určite tým správnym krokom nielen pre propagáciu konkrétnych zariadení cestovného ruchu, ale aj pre rozvoj cestovného ruchu v celom regióne.

Orgány združenia

Orgánmi Organizácie cestovného ruchu Kysuce sú:

a) Valné zhromaždenie

b) Predstavenstvo - predseda Ing. Milan Gura, podpredseda Ing. Stanislav Vlkovič, Ing. Marián Plevko, Róbert Kopera, Mgr. Anton Varecha, Jozef Cech

c) Dozorná rada - Július Gánoczy (predseda), Martin Pavlík, Rudolf Jarabica, PaedDr. Jozef Cech, JUDr. Ľubomír Golis, Ing. Alfréd Schmiester

d) Výkonný riaditeľ - Mgr. Radovan Jakuš


Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom OCR Kysuce a tvoria ho všetci členovia.

Členmi OCR Kysuce sú:

 • Mesto Čadca
 • Obec Makov
 • Obec Oščadnica
 • Obec Skalité
 • Obec Vysoká nad Kysucou
 • Obec Raková
 • Obec Klokočov
 • Mesto Turzovka
 • Obec Čierne
 • Obec Korňa
 • Obec Olešná
 • Obec Staškov
 • Obec Podvysoká
 • Obec Zákopčie
 • Penzión Cechospol, Skalité 
 • Športcentrum Oščadnica, s.r.o.
 • Hotel Centrum a Penzión DOMES, Čadca 
 • SKI Makov
 • Penzión Centrál, Oščadnica 
 • Snowparadise, Oščadnica 
 • Adventure golf, Rodinka Resort Oščadnica 
 • SKI Apartmány Makov
 • Kysucká izba, Čadca
 • Radovan Jakuš (Drevenice Živčáková, Korňa)
 • JAMA-GASTRO, spol. s. r. o. (Hotel Husárik, Čadca)

Partneri:

 • Regionálna rozvojová agentúra Kysuce
 • Klub turistov Kysúc
 • Mikroregión Horné Kysuce

Dokumenty

ikona-pdfTerminológia vybraných pojmov v cestovnom ruchu

ikona-wordZakladateľská zmluva

excel logo Prihláška_do_OCR_Kysuce.xls
ikona-pdf Stanovy_OCR_Kysuce.pdf

ikona-pdfSpráva_o_činnosti_OCR_Kysuce_2019.pdf

ikona-pdfSpráva o činnosti OCR Kysuce 2018

ikona-pdf Správa o činnosti OCR Kysuce 2017

ikona-pdf Správa o činnosti OCR Kysuce 2016

ikona-pdf Správa_o_činnosti_OCR_Kysuce_2015.pdf

ikona-pdf Správa_o_činnosti_OCR_Kysuce_2014.pdf

ikona-pdf Správa_o_činnosti_OCR_Kysuce_2013.pdf