turzovka osada turkovV Javorníckej časti Turzovky, južne od údolia rieky Kysuca, sa rozprestiera miestna časť Turkov.

Podľa názvu sa môžeme domnievať, aký rešpekt tunajší obyvatelia mali pre tureckými vpádmi, ktoré po dlhé desaťročia sužovali celé územie Uhorska a bezpečne sa necítili ani ich severné oblasti. (Napokon, aj jedna z najcennejších historických pamiatok Kysúc – obranné valy – boli postavené Sliezskym kráľovstvom na území nielen Sliezska, ale aj na území dnešných Kysúc, aby zabránili vpádu tureckého nebezpečenstva na svoje územia.)

turzovka osada turkov

Návštevníka Turkova upúta aj kostolík Panny Márie Fatimskej, ktorý bol postavený v 20. storočí a teší sa veľkej úcte a návštevnosti.

autor: OCR Kysuce

Pin It