PR 1

Šesť dní naplnených humornými i tragicko-komickými divadelnými hrami v podaní ochotníckych divadelných súborov obohatí spoločenský život vo viacerých kysuckých obciach a mestách v druhej polovici apríla. 

Výsledková listina 55. ročníka Palárikovej Rakovej, národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby
23. – 28. apríl 2023, DK Čadca a KD Raková, región Kysuce

Odborná porota v zložení: Viktor Kollár – predseda, Andrea Janušková, Branislav Matuščin, Tibor Kubička a Martin Timko u d e l i l a:

KOLEKTÍVNE CENY:

l. miesto – diplom, zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu obce Raková: DS NA SKOK za inscenáciu hry Martin Bašista: TRI ŚESTRI.

2.miesto – diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu mesta Čadca: MEDZIBRODSKÉ KOČOVNÉ DIVADLO za inscenáciu hry Tomáš Pohorelec: KOKOŠ.

3.miesto – diplom, bronzovú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci: DS STAŠKOVAN za inscenáciu hry Juliana Belková: ...A FURT SA PIJE.

 

INDIVIDUÁLNE CENY:

  • Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a CENU MARTINA KOLESÁRA za réžiu MARTINOVI BAŠISTOVI za inscenáciu hry TRI ŚESTRI (Cenu udeľuje primátor mesta Čadca).
  • Diplom, striebornú medailu Jána Palárika za odvážne a výnimočné spracovanie témy v autorskom texte hry „KOKOŠ“ TOMÁŠOVI POHORELCOVI (Cenu udeľuje starosta obce Raková).
  • Diplom, striebornú medailu Jána Palárika za ženský herecký výkon Kataríne Janesovej za stvárnenie postavy MARGITY BADŽGOŇOVEJ v inscenácii Katarína Janesová, Vlado Mores: VESELÁ JESEŇ (Cenu udeľuje riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci).

DIPLOM ZA ÚČASŤ:

  • DIVADELNÉMU SÚBORU JÁNA PALÁRIKA za inscenáciu hry Katarína Janesová, Vlado Mores: VESELÁ JESEŇ

ČESTNÉ UZNANIE na návrh odbornej poroty:

  • za mužský herecký výkon VOJTECHOVI BALÁŽOVI za stvárnenie postavy MATEJA v inscenácii Juliana Belková: ...A FURT SA PIJE

CENU KYSUCKEJ KULTÚRNEJ NADÁCIE BRATISLAVA na návrh poroty mladého diváka:

  • DS NA SKOK za inscenáciu hry Martin Bašista: TRI ŚESTRI

 OCENENIE KYSUCKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA V ČADCI ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS SLOVENSKÉMU OCHOTNÍCKEMU DIVADLU:

  • Diplom, zlatú medailu Jána Palárika a vecný dar BIBIÁNE GREČMALOVEJ - dlhoročnej ochotníckej herečke DS Staškovan zo Staškova.

 

Program Palárikovej Rakovej na priloženom plagáte:

PR2023

 

 

 

Pin It