Projekty

Staškov a Horní Lomná

Obec Staškov v spolupráci s obcou Horní Lomná implementovala projekt „Víta vás Staškov a Horní Lomná" kód mikroprojektu SK/FMP/15/009 v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - CZ 2007 - 2013, Fond mikroprojektov.

logo visegrad

Organizácia cestovného ruchu Kysuce spolu so svojimi partnermi pripravila projekt na podporu a propagácie lyžiarskeho bežeckého športu na slovensko - poľsko - českom pohraničí.

sppprebuducnost web2

Grantový program Dedičstvo regiónov je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov v obciach a mestách.